Controleren

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Regelmatig controleren wij de kwaliteit van de zorgaanbieders in de regio. Ook controleren we of zowel zorgaanbieders als cliënten zich aan de regels houden.

Materiële- en kwaliteitscontroles

Wij controleren zorgaanbieders waar we een contract mee hebben op basis van een risicoanalyse. Daarbij letten we op de kwaliteit van de geleverde zorg en controleren we of er hoogwaardige hulpmiddelen wordt ingezet. Ook controleren we of de inhoud van de zorg klopt en of de hoeveelheid zorg die gedeclareerd wordt juist is.

Wat is fraude?

Er is sprake van fraude als een cliënt, een zorgaanbieder of een derde opzettelijk regels overtreedt om er zelf (financieel) beter van te worden. Enkele voorbeelden van fraude met zorggelden zijn:

  • het opstellen van valse zorgovereenkomsten;

  • het declareren van zorg die niet is geleverd;

  • het declareren van zorg die niet kan worden aangemerkt als langdurige zorg;

  • het declareren van meer zorg dan dat zorginstellingen geleverd hebben.

Wat doet het zorgkantoor om fraude te voorkomen?

Het zorgkantoor probeert fraude te voorkomen met duidelijke regels over het verwerken van declaraties. Ook hebben we heldere afspraken gemaakt met zorgaanbieders. In samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleren we zorgbeschrijvingen en zorgovereenkomsten nauwlettend.

Hoe is fraude op te sporen?  

We komen fraude op verschillende manieren op het spoor. Zo zijn er bijvoorbeeld zorgontvangers, zorgverzekeraars of andere zorgverleners die bij ons melden dat er iets niet klopt. Ook data-analyse helpt bij het opsporen van fraude. Verder gaan we op huisbezoek bij mensen die een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangen. Zo kunnen we controleren of het pgb juist wordt besteed.

Hoe kunt u fraude melden?

Heeft u het vermoeden dat er fraude gepleegd wordt met Wlz-zorg? Dan kunt u dat het beste bij ons melden. Wij zullen u telefonisch of schriftelijk benaderen voor een nadere toelichting. Ga naar de contactpagina.

Fraudeonderzoek

De afdeling Speciale Zaken onderzoekt alle mogelijke fraudegevallen zorgvuldig. Het kan zijn dat we een vermoedelijke fraude onderzoeken en dat u daarbij betrokken bent. Als dat zo is, krijgt u daar schriftelijk bericht van.

Gevolgen van fraude

Helaas komt het soms voor dat er misbruik wordt gemaakt van een budgethouder of van het persoonsgebonden budget (pgb). Ook duiken er declaraties op voor zorg in zorginstellingen die niet geleverd is. Wanneer het zorgkantoor duidelijk fraude constateert, zijn de gevolgen afhankelijk van de situatie. Het zorgkantoor is in ieder geval verplicht om de instanties die bij de fraude betrokken zijn, in te lichten..