Wat doen wij?

Het zorgkantoor regelt Wlz-zorg in uw regio. U vindt hier alle taken van het zorgkantoor op een rij.

De kerntaak van het zorgkantoor is de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) in de regio Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. Hiervoor kopen wij elk jaar zorg in voor iedereen met een Wlz-indicatie. U kunt bij ons terecht voor advies, informatie en ondersteuning bij al uw vragen over Wlz-gerelateerde onderwerpen.

De rol van het zorgkantoor

Wat doet het zorgkantoor?

Het zorgkantoor:

  • ondersteunt u met advies en informatie over uw keuzemogelijkheden bij Wlz-zorg;

  • informeert u over het aanbod van zorgaanbieders in de regio;

  • sluit contracten af met zorgaanbieders (zorginkoop) voor zorg in natura;

  • zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u (of uw kind) nodig heeft;

  • gaat na of u (als u dat graag wilt) Wlz-zorg thuis kunt krijgen;

  • toetst en verstrekt het persoonsgebonden budget (pgb);

  • verbindt u met de juiste zorgprofessional;

  • brengt zorgprofessionals bij elkaar, om innovatie en kwaliteit te bevorderen.

Wat doen wij niet?

  • Het zorgkantoor beoordeelt niet of u recht heeft op Wlz-zorg. Dat doet het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

  • Bij jeugdzorg vanuit de Jeugdwet, bij Wmo-ondersteuning of bij wijkverpleging regelen gemeenten en zorgverzekeraars de zorg.

Iedere regio heeft een eigen zorgkantoor.

Uw woonplaats bepaalt bij welk zorgkantoor u terecht kunt. Het Zorgkantoor Zorg en Zekerheid regelt de Wlz-zorg voor iedereen die langdurige zorg nodig heeft in de regio’s Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. Wilt u weten bij welk zorgkantoor u moet zijn? Gebruik de zorgkantoorzoeker.