Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 08:30 tot 16:00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Cliëntondersteuning

Met een Wlz-indicatie kunt u ervoor kiezen om gratis gebruik te maken van een cliëntondersteuner. Lees hier hoe u contact kunt krijgen met een cliëntondersteuner.

Waar kunt u terecht voor advies en hulp?

Heeft u advies of hulp nodig om de zorg te krijgen die bij u past? Onze klantadviseurs zijn de cliëntondersteuners van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid en geven u graag advies over langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast helpen zij u bij het vinden van de beste zorg en vertellen u waar u terecht kunt. Neem contact met ze op. Er zijn ook andere organisaties waar u terecht kunt. Dat heet onafhankelijke cliëntondersteuning. 

De cliëntondersteuner denkt met u mee over de beste zorg voor u

Als u recht heeft op zorg uit de Wlz dan kunt u gratis hulp krijgen van een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee met u en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk, zoals familie, mantelzorgers en vrijwilligers, bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent ook het zorgaanbod in uw buurt.

U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen

Denk aan:

  • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie.
  • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, de verschillende zorgvormen, uw rechten en eventuele wachtlijsten.
  • De invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget).
  • Het zorgplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat.
  • Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.
  • Ondersteuning bij klachten.
  • Hulp bij het aanvragen van een herindicatie.

Bekijk de informatie op de landelijke website clientenondersteuning.co.nl voor meer informatie en filmpjes.

Waar kunt u terecht?

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij de klantadviseurs van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Neem contact met ze op. 

Wilt u liever advies of hulp van een andere organisatie? Neem dan contact op met de onafhankelijke cliëntondersteuners bij u in de buurt. U kunt zelf kiezen van wie u de hulp wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen. Lees meer over onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor de regio van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid zijn de volgende onafhankelijke cliëntenorganisaties gecontracteerd:

Adviespunt Zorgbelang

T: 0900 243 81 81

https://adviespuntzorgbelang.nl/

Cliënt­ondersteuningPLUS

T: 085 071 28 63

www.clientondersteuningplus.nl

Kernkracht

T: 018 251 90 60

www.kernkracht.nl

MEE Zuid Holland Noord

T: 088 775 20 00

www.meezhn.nl

 

Wie kan u nog meer helpen?

Er zijn veel organisaties betrokken bij de langdurige zorg:

Uw gemeente

Als u hulp nodig hebt in het dagelijks leven, kunt u hiervoor ondersteuning krijgen van uw gemeente via Regelhulp.

T: 0800 0126

www.regelhulp.nl

Centrum indicatiestelling zorg

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of u recht hebt op Wlz-zorg. Doe de webcheck om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt.

T: 088 789 10 00

www.ciz.nl 

Per Saldo

Per Saldo geeft informatie en advies en ondersteunt pgb-houders via een telefonische helpdesk.

T: 0900 742 48 57

www.pgb.nl 

Centraal Administratiekantoor

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage.

T: 0800 0087

www.hetcak.nl 

Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor de betaling aan uw zorgverleners als u een pgb hebt. Ook helpen zij bij het regelen van uw zorg en administratie.

T: 030 264 82 00

www.svb.nl

Uw verzekeraar

Uw zorgverzekering vergoedt algemene, medische behandelingen. Neem voor meer informatie contact op met uw eigen verzekeraar. Bent u bij Zorg en Zekerheid verzekerd?

T: 071 5 825 825

www.zorgenzekerheid.nl

Heeft u nog vragen?

Raadpleeg de landelijk website: www.cliëntondersteuning.co.nl.