Een pgb aanvragen

Hoe vraag ik een persoonsgebonden budget (pgb) aan? U vindt hier alle voorwaarden en stappen om een pgb aan te vragen.

Welke voorwaarden zijn er? En hoe verloopt het aanvraagproces?

U kunt pas een pgbEen persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg of hulp inkoopt. U kunt dan kiezen welke zorg u krijgt en van wie. aanvragen wanneer u een Wlz-indicatie heeft. Kijk hier hoe u die aan kunt vragen.

Met een indicatie voor Wlz-zorg kunt u een pgb aanvragen. Daarmee regelt u de zorg die u nodig heeft zelf. U vindt hier alle informatie over hoe u een pgb kunt aanvragen en hoe het proces verloopt. 

Niet iedereen komt in aanmerking voor een pgb. Hier vindt u de voorwaarden.

pgb

pgb aanvraag

1
Stap 1: U laat het zorgkantoor weten dat u een pgb wilt ontvangen.

U kunt op verschillende manieren aan het zorgkantoor laten weten dat u een pgb wilt ontvangen.

  • U kunt bij uw Wlz aanvraag het CIZ kenbaar maken dat u een pgb wenst te ontvangen,
  • U kunt via een omzettingsformulier het zorgkantoor vragen uw zorg in pgb te ontvangen,
  • U kunt het zorgkantoor per brief of e-mail laten weten dat u een pgb wenst te ontvangen.
2
Stap 2: U stuurt een volledig ingevulde pgb aanvraag toe.

Het zorgkantoor stuurt u een aanvraagpakket toe. Dat aanvraagpakket bevat een aanvraagformulier, een budgetplanU wilt bij het zorgkantoor een budget aanvragen waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. Als onderdeel van die aanvraag moet u een volledig ingevuld budgetplan meesturen. Met het budgetplan laat u het zorgkantoor zien dat u al hebt nagedacht over de manier waarop u het budget wilt gaan besteden. en een gewaarborgde hulpDe gewaarborgde hulp is een door de cliënt ingeschakelde hulp van een derde die de budgethouder, al dan niet verplicht, ondersteunt bij het voldoen/nakomen van de aan het PGB verbonden verplichtingen. Dit kan de wettelijk vertegenwoordiger zijn maar ook iemand anders of een organisatie. Een gewaarborgde hulp is verplicht voor pgb-houders met de onderstaande zorgprofielen of wanneer het zorgkantoor vaststelt dat de budgethouder zelf onvoldoende de regie kan voeren over het pgb.
Zorgprofiel VV 4, 5, 6 en 7
Zorgprofiel VG 4, 5, 6, 7 en 8.
formulier. Daarnaast ontvangt u de informatiefolder "Zelf uw zorg inkopen in zes stappen" en de "vergoedingenlijst".

Met behulp van de informatiefolder en de vergoedingenlijst kunt u de drie formulieren invullen. Deze stuurt u vervolgens ondertekent terug aan het zorgkantoor. Lees hier meer over de aanvraagprocedure.

3
Stap 3: U voert een bewustekeuzegesprek op het zorgkantoor.

Iedereen die een pgb wil ontvangen, wordt uitgenodigd voor een ‘bewustekeuzegesprek’. Dit persoonlijke gesprek vindt plaats op het zorgkantoor.

Hier leest u meer over het bewustekeuzegesprek.

4
Stap 4: U ontvangt een besluit van het zorgkantoor.

Het zorgkantoor beoordeelt uw aanvraag en brengt u op de hoogte van haar besluit. 

Bij een positief besluit ontvangt u een document waarin de periode van pgb toekenning, het toegekende bedrage en andere informatie over uw pgb wordt vermeld. Dit document noemt men de toekenningsbeschikking.Het formele bericht van het zorgkantoor dat uw aanvraag voor een pgb is goedgekeurd en aan u een pgb wordt toegekend. De beschikking bevat informatie over de hoogte van het budget en de looptijd van het pgb.

Ontvangt u onverhoopt een negatief besluit dan staat hierin duidelijk te lezen op welke wijze u alsnog Wlz zorg kunt ontvangen.

5
Stap 5: U beheert het pgb.

Nu u een pgb toegekent heeft gekregen kunt u aan de slag met het organiseren van uw zorg. Hier leest u de vervolgstappen in het beheren van de pgb.