Een pgb aanvragen

Op deze pagina leest u hoe u een pgb bij ons aanvraagt. Als het pgb is toegekend, dan is er alleen nog budget toegekend waarmee u zorg gaat inkopen.

Hoe verloopt het aanvraagproces pgb en welke voorwaarden zijn er? U kunt pas een pgb bij het zorgkantoor aanvragen wanneer u een Wlz-indicatie heeft. Met een indicatie voor Wlz-zorg kunt u een pgb bij het zorgkantoor aanvragen. Daarmee regelt u de zorg die u zelf nodig heeft. Bent u ervan bewust dat niet iedereen in aanmerking kan komen voor een pgb. Op de website van Per Saldo staat meer informatie over de voorwaarden om aan een pgb te moeten voldoen.

Het pgb aanvraagproces

1

Stap 1: U laat het zorgkantoor weten dat u een pgb wilt ontvangen

U kunt op verschillende manieren aan het zorgkantoor laten weten dat je een pgb wilt ontvangen.

  • Als u al zorg in natura ontvangt van een door ons gecontracteerde zorgaanbieder, dan kunt u via een omzettingsformulier bij het zorgkantoor een pgb aanvragen. U kunt er voor kiezen om een deel van uw zorg in natura om te zetten naar een pgb;
  • Als u uw allereerste Wlz-indicatie heeft gekregen, dan nemen wij hierover contact met u of uw contactpersoon op. U kunt dan telefonisch aan ons doorgeven dat u graag de aanvraagprocedure voor een pgb wilt opstarten.
2

Stap 2: Het zorgkantoor neemt telefonisch contact met u of uw contactpersoon op

Wij sturen u na dit telefonische gesprek de aanvraagformulieren voor het pgb toe. Ook spreken wij dan een datum af wanneer het bewustekeuzegesprek (BKG) plaatsvindt.

4

Stap 4: U en eventueel uw wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp voert met ons het BKG

Wij bepalen of het BKG op het zorgkantoor, bij u thuis of digitaal via Microsoft Teams plaatsvindt. Tijdens het BKG kijken we samen of een pgb bij uw situatie past. We bespreken hoe u de zorg wilt regelen en denken met u mee. Daarnaast toetsen we uw kennis van een pgb om te kijken of u in staat bent om het pgb-budget te beheren. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

5

Stap 5: Het zorgkantoor beoordeelt of u een pgb krijgt

Wij sturen u een toekenningsbeschikking via de post als u een pgb krijgt. U krijgt een weigeringsbeschikking via de post als wij u een pgb-Wlz moeten weigeren. Als u geen pgb krijgt komt u wel in aanmerking voor zorg in natura.

Heeft u vragen?

Contact met het zorgkantoor