Het bewustekeuzegesprek

Op deze pagina kunt u alles informatie vinden over wat het bewustekeuzegesprek (BKG) is.

Wij bellen met u om een afspraak te maken voor het bewustekeuzegesprek. Een bewustekeuzegesprek is verplicht. Het bewustekeuzegesprek vindt alleen plaats als wij op tijd het compleet ingevulde aanvraagformulier, budgetplan en eventueel de verklaring gewaarborgde hulp en/of beschikking van de rechtbank voor mentorschap, bewindvoering, of curatorschap hebben ontvangen.

Een medewerker van het zorgkantoor

  • komt bij u fysiek langs;
  • Of u wordt bij ons op het zorgkantoor uitgenodigd;
  • Of wij voeren het gesprek via Teams (videobellen) met u om de pgb-aanvraag te bespreken.

Wat wordt er besproken?

Wij bespreken uw situatie, de zorg die u nodig heeft en hoe dit het beste geregeld kan worden. Daarnaast toetsen wij uw kennis van het pgb om te kijken of u in staat bent om het pgb-budget te beheren. We beoordelen of u voldoet aan de 10 punten vaardigheden. Ook is er tijd om uw vragen over de Wlz en het pgb te stellen. Zo zorgen we er samen voor dat uw zorg goed geregeld wordt.

Wie zijn er bij dit gesprek aanwezig?

  • U, de budgethouder;
  • Uw mentor en bewindvoerder of curator, als u die heeft;
  • Uw gewaarborgde hulp, als die verplicht of gewenst is;
  • Een medewerker van het zorgkantoor.

Let op: zorgverleners mogen niet aanwezig zijn bij dit gesprek.

Bereidt u voor op het bewustekeuzegesprek

Wij willen graag dat u een bewuste keuze maakt voor het persoonsgebonden budget (pgb). En dat u weet wat er van u verwacht wordt, en komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. Om u voor te bereiden op het bewustekeuzegesprek heeft u al een aanvraagformulier pgb, het budgetplan en eventueel de verklaring gewaarborgde hulp ingevuld. U weet dus goed voor welke zorg u een pgb aanvraagt en u heeft al nagedacht over hoe u het pgb gaat beheren. Om te checken welke kennis en vaardigheden u minimaal nodig heeft om een pgb te kunnen beheren, kunt u het folder 10 punten pgb-vaardigheid doornemen. Deze folder is de raadplegen op de website van Per Saldo. U dient ook de folder Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen en de vergoedingenlijst pgb Wlz te hebben gelezen, voordat u het bewustekeuzegesprek met ons voert.

Na het bewustekeuzegesprek

Binnen twee weken na het bewustekeuzegesprek informeren wij u over onze beslissing. Als wij de pgb aanvraag goedkeuren, dan stelt het zorgkantoor het budget officieel vast. Dit wordt toekennen genoemd. U ontvangt dan een toekenningsbeschikking.

Wanneer wij beslissen dat u geen pgb kunt ontvangen, dan behoudt u wel uw recht op Wlz zorg. Het zorgkantoor kan u dan ondersteunen in het zoeken naar een voor u geschikte zorgverlener.

Heeft u vragen?

Contact met het zorgkantoor