Facturen indienen bij de SVB

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw persoonsgebonden budget (pgb). U zorgt zelf voor de betaling van uw zorgverlener(s). Heeft u met uw zorgverlener een vast maandbedrag afgesproken? Dan betaalt de SVB maandelijks het loon uit, zodra de zorgovereenkomst is goedgekeurd. De facturen en urendeclaraties die u van uw zorgverlener(s) ontvangt, moet u binnen vier weken na ontvangst bij de SVB indienen.

Digitaal indienen

Log met uw DigiD in bij Mijn PGB en dien de facturen en declaraties digitaal in. U ziet dan meteen een overzicht van uw uitgaven en kunt zien hoeveel budget er nog over is.

Per post

U kunt de facturen of urendeclaraties ook per post sturen naar:

SVB Dienstverlening PGB

Postbus 8038

3503 RA Utrecht

Wat moet er op een urendeclaratie staan?

 • Uw gegevens: voor- en achternaam, burgerservicenummer (BSN), adres en klantnummer.

 • Gegevens van uw zorgverlener:  voor- en achternaam, BSN of Kamer van Koophandel-nummer.

 • De periode waarop de declaratie betrekking heeft.

 • De dagen en uren waarop de zorg is verleend.

 • Uurtarief en totaalbedrag (moet overeenkomen met het aantal gewerkte uren en dagen).

 • Indicatie uit welk budget (de wet) de geleverde zorg betaald moet worden.

 • De declaratie is ondertekend door u als budgethouder of door uw vertegenwoordiger.

U kunt voor urendeclaraties het beste de urenbriefjes van de SVB gebruiken.

Extra voorwaarden voor facturen.

Op een factuur staan in principe alle gegevens die ook op een urendeclaratie staan, maar daarnaast ook:

 • het factuurnummer;

 • de factuurdatum;

 • de hoeveelheid tijd of de prestatie (voorbeeld: twee weekenden of tien taxiritten);

 • het BTW-nummer (indien BTW in rekening is gebracht).