Een pgb ontvangen

Wanneer u alle stappen voor de aanvraag van een persoonsgebonden budget (pgb) volledig heeft doorlopen, ontvangt u een toekenningsbeschikking. Daarin staat de hoogte van uw pgb en wat uw rechten en plichten zijn.

Trekkingsrecht

Het trekkingsrecht houdt in dat het zorgkantoor een pgb niet meer op de bankrekening van een budgethouder stort, maar op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een groot deel van uw financiële administratie is op deze manier uitbesteed aan de SVB. Facturen van uw zorgverleners dient u eenvoudig bij de SVB in. U krijgt automatisch een overzicht van uw uitgaven en het resterende budget.

Startperiode van uw zorg

Na ontvangst van de toekenningsbeschikking kunt u zorgovereenkomsten afsluiten met al uw zorgverleners. Deze stuurt u samen met de zorgbeschrijving naar het zorgkantoor. Als wij deze hebben goedgekeurd, betaalt de SVB uw zorgverleners uit het budget dat zij voor u beheren. Het is aan te raden om de startperiode van uw zorg pas na goedkeuring van uw zorgovereenkomsten in te laten gaan. 

Toekenning per jaar

Een toekenningsbeschikking is uiterlijk tot 31 december van het lopende kalenderjaar geldig. Elk jaar in december ontvangt u een nieuwe toekenningsbeschikking met daarin de hoogte van uw pgb voor het volgende jaar. Krijgt u gedurende het jaar een pgb, dan wordt het jaarbudget naar rato gekort.