Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wanneer u alle stappen voor de aanvraag van een persoonsgebonden budget (pgb) volledig heeft doorlopen, ontvangt u een toekenningsbeschikking. Daarin staat de hoogte van uw pgb en wat uw rechten en plichten zijn.

Trekkingsrecht.

Het trekkingsrecht houdt in dat het zorgkantoor een pgb niet meer op de bankrekening van een budgethouder stort, maar op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een groot deel van uw financiële administratie is op deze manier uitbesteed aan de SVB. Facturen van uw zorgverleners dient u eenvoudig bij de SVB in. U krijgt automatisch een overzicht van uw uitgaven en het resterende budget.

Startperiode van uw zorg.

Na ontvangst van de toekenningsbeschikking kunt u zorgovereenkomsten afsluiten met al uw zorgverleners. Deze stuurt u samen met de zorgbeschrijving naar het zorgkantoor. Als wij deze hebben goedgekeurd, betaalt de SVB uw zorgverleners uit het budget dat zij voor u beheren. Het is aan te raden om de startperiode van uw zorg pas na goedkeuring van uw zorgovereenkomsten in te laten gaan. Dat kan ook met terugwerkende kracht.

Toekenning per jaar.

Een toekenningsbeschikking is uiterlijk tot 31 december van het lopende kalenderjaar geldig. Elk jaar in december ontvangt u een nieuwe toekenningsbeschikking met daarin de hoogte van uw pgb voor het volgende jaar. Krijgt u gedurende het jaar een pgb, dan wordt het jaarbudget naar rato gekort.