Iedereen boven de 18 jaar betaalt een eigen bijdrage voor Wlz-zorg en dus ook voor een persoonsgebonden budget (pgb). Het Centraal Administratiekantoor (CAK)Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Voor de Wlz stelt het CAK de eigen bijdrage vast en zij innen de eigen bijdrage. Ook verricht het CAK de betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). berekent hoe hoog dat bedrag is en stuurt u vervolgens elke maand een factuur. U kunt dit bedrag niet met het pgb betalen.


Hoogte eigen bijdrage.

De hoogte van uw eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en heeft niets te maken met de hoogte van het pgb. Op de website van het CAK vindt u een handig rekenprogramma waarmee u een idee krijgt over de hoogte van uw eigen bijdrage.

Vanaf wanneer moet u een eigen bijdrage betalen?

U moet vanaf de startdatum van uw pgb een eigen bijdrage betalen. Geef daarom bij de aanvraag van uw pgb de juiste startdatum voor uw zorgverlening op. U loopt anders het risico om een eigen bijdrage te moeten betalen over een periode waarin u nog geen zorg ontvangt.

Meer informatie over uw eigen bijdrage?

Op de website van het CAK vindt u alle informatie over uw eigen bijdrage.