Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Vertegenwoordiging en gewaarborgde hulp

Wilt u iemand machtigen om uw zaken te regelen?

Voor het zelf inkopen van langdurige zorg met een persoonsgebonden budget (pgb) moet u veel beslissingen nemen. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor de administratie. U heeft ook de mogelijkheid om iemand te machtigen die alle pgb-zaken voor u kan regelen. Diegene wordt dan uw ‘vertegenwoordiger’.

Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger?

Ouders en verzorgers van minderjarigen zijn volgens de wet hun wettelijke vertegenwoordigers. Maar ook de rechtbank kan een wettelijk vertegenwoordiger aanwijzen, zoals een curator, mentor of bewindvoerder. In beide gevallen is de wettelijk vertegenwoordiger verantwoordelijk voor alle zaken omtrent het pgb. Wijzigt er iets in de situatie van uw vertegenwoordiger? Breng het zorgkantoor dan op de hoogte door bijvoorbeeld een beschikking van de rechtbank op te sturen.

Gewaarborgde hulp.

Als u zelf niet aan de verplichtingen van een pgb-Wlz kunt voldoen, moet u iemand inschakelen die u erbij helpt: ‘de gewaarborgde hulp’. Bij een indicatie voor een zorgprofiel VV 4 – 7 of zorgprofiel VG 4 – 8 is een gewaarborgde hulp zelfs verplicht. Dat kan uw wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar ook een andere persoon. Belangrijk is dat een gewaarborgde hulp bij u betrokken is, zicht heeft op de zorg die u geboden wordt en uw pgb-administratie kan voeren. Een persoon die als gewaarborgde hulp wil optreden:

  • moet instaan voor alle pgb-verplichtingen;

  • moet in Nederland wonen;

  • mag geen zorgverlener zijn;

  • mag niet in detentie verblijven;

  • mag geen beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP);

  • mag niet eerder vertegenwoordiger zijn geweest van een pgb waarbij niet aan de verplichtingen is voldaan;

  • Mag niet de gewaarborgde hulp zijn voor meer dan 3 budgethouders. 

Het zorgkantoor moet altijd weten wie uw gewaarborgde hulp is. Meld daarom wijzigingen in uw situatie zo snel mogelijk bij het zorgkantoor.