Voorwaarden voor een pgb

U heeft een indicatiebesluit gekregen en wilt uw langdurige zorg met een persoonsgebonden budget (pgb) zelf regelen. Er gelden een aantal voorwaarden.


Voorwaarden pgb-Wlz.

Om zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz)De wet waarin vanaf 1 januari 2015 de regels rondom de langdurige zorg wordt geregeld. met een pgb te regelen, moet u voldoen  aan de volgende voorwaarden:

 • U vraagt een pgb-Wlz bij het zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
  - Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
  - Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
  - Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
  - Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
  - Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
  aan.

 • U schrijft een budgetplanU wilt bij het zorgkantoor een budget aanvragen waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. Als onderdeel van die aanvraag moet u een volledig ingevuld budgetplan meesturen. Met het budgetplan laat u het zorgkantoor zien dat u al hebt nagedacht over de manier waarop u het budget wilt gaan besteden. waarin staat welke zorg u bij welke zorgverleners inkoopt.

 • U sluit zorgovereenkomstenHeeft u een persoonsgebonden budget (pgb) van uw gemeente of uw zorgkantoor? Dan moet u een zorgovereenkomst afsluiten met uw zorgverlener. In dit contract staan de belangrijkste afspraken over uw zorg. Zoals de tijden waarop u zorg krijgt en wat u daarvoor betaalt. Er zijn wettelijke regels waar u rekening mee moet houden. af met de door u gekozen zorgverleners.

 • U gebruikt hiervoor de meest recente model zorgovereenkomsten van de SVB.

 • U maakt voor elke zorgovereenkomst ook een zorgbeschrijving.

 • U zorgt voor goedkeuring van de zorgovereenkomsten door het zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
  - Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
  - Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
  - Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
  - Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
  - Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
  .

 • Als u een indicatie heeft voor de zorgprofielen VV 4 – 7 of VG 4 – 8 bent u verplicht al uw zaken omtrent het pgb door een gewaarborgde hulpDe gewaarborgde hulp is een door de cliënt ingeschakelde hulp van een derde die de budgethouder, al dan niet verplicht, ondersteunt bij het voldoen/nakomen van de aan het PGB verbonden verplichtingen. Dit kan de wettelijk vertegenwoordiger zijn maar ook iemand anders of een organisatie. Een gewaarborgde hulp is verplicht voor pgb-houders met de onderstaande zorgprofielen of wanneer het zorgkantoor vaststelt dat de budgethouder zelf onvoldoende de regie kan voeren over het pgb.
  Zorgprofiel VV 4, 5, 6 en 7
  Zorgprofiel VG 4, 5, 6, 7 en 8.
  te laten regelen.