Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Voorwaarden voor een pgb

U heeft een indicatiebesluit gekregen en wilt uw langdurige zorg met een persoonsgebonden budget (pgb) zelf regelen. Er gelden een aantal voorwaarden.


Voorwaarden pgb-Wlz.

Om zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) met een pgb te regelen, moet u voldoen  aan de volgende voorwaarden:

  • U vraagt een pgb-Wlz bij het zorgkantoor aan.

  • U schrijft een budgetplan waarin staat welke zorg u bij welke zorgverleners inkoopt.

  • U sluit zorgovereenkomsten af met de door u gekozen zorgverleners.

  • U gebruikt hiervoor de meest recente model zorgovereenkomsten van de SVB.

  • U maakt voor elke zorgovereenkomst ook een zorgbeschrijving.

  • U zorgt voor goedkeuring van de zorgovereenkomsten door het zorgkantoor.

  • Als u een indicatie heeft voor de zorgprofielen VV 4 – 7 of VG 4 – 8 bent u verplicht al uw zaken omtrent het pgb door een gewaarborgde hulp te laten regelen.