Welke formulieren vult u in?

U wilt een pgb aanvragen via het zorgkantoor.

Tijdens de aanvraagprocedure worden verschillende formulieren en folders gebruikt. Hier kunt u informatie teruglezen over deze formulieren. In veel gevallen kunt u blanco formulieren hier ook direct downloaden. Wilt u stap voor stap weten hoe u een pgb aanvraag doet, kijk hier.

 • Het omzettingsformulier
  Als u zorg in naturaBij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt. ontvangt, en u wil dit (gedeeltelijk) omzetten naar een pgb, dan kunt u hiervoor een omzettingsformulier invullen en naar ons opsturen. Wij zorgen dan, dat u een aanvraagformulier pgb ontvangt. 

 • Het aanvraagformulier
  U vult het aanvraagformulier in met uw contactgegevens, handtekening en eventuele informatie over uw gewaarborgde hulpDe gewaarborgde hulp is een door de cliënt ingeschakelde hulp van een derde die de budgethouder, al dan niet verplicht, ondersteunt bij het voldoen/nakomen van de aan het PGB verbonden verplichtingen. Dit kan de wettelijk vertegenwoordiger zijn maar ook iemand anders of een organisatie. Een gewaarborgde hulp is verplicht voor pgb-houders met de onderstaande zorgprofielen of wanneer het zorgkantoor vaststelt dat de budgethouder zelf onvoldoende de regie kan voeren over het pgb.
  Zorgprofiel VV 4, 5, 6 en 7
  Zorgprofiel VG 4, 5, 6, 7 en 8.
  of wettelijk vertegenwoordiger. 

 • Het budgetplan
  U geeft informatie over hoe u uw pgb wilt besteden. In de ‘6 stappenfolder’ vindt u aanwijzingen om het budgetplanU wilt bij het zorgkantoor een budget aanvragen waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. Als onderdeel van die aanvraag moet u een volledig ingevuld budgetplan meesturen. Met het budgetplan laat u het zorgkantoor zien dat u al hebt nagedacht over de manier waarop u het budget wilt gaan besteden. in te vullen.  

 • Formulier gewaarborgde hulp
  Gewaarborgde hulpDe gewaarborgde hulp is een door de cliënt ingeschakelde hulp van een derde die de budgethouder, al dan niet verplicht, ondersteunt bij het voldoen/nakomen van de aan het PGB verbonden verplichtingen. Dit kan de wettelijk vertegenwoordiger zijn maar ook iemand anders of een organisatie. Een gewaarborgde hulp is verplicht voor pgb-houders met de onderstaande zorgprofielen of wanneer het zorgkantoor vaststelt dat de budgethouder zelf onvoldoende de regie kan voeren over het pgb.
  Zorgprofiel VV 4, 5, 6 en 7
  Zorgprofiel VG 4, 5, 6, 7 en 8.
  is hulp van iemand die u helpt om de pgb-verplichtingen na te komen. U mag altijd een gewaarborgde hulp inschakelen, maar in sommige gevallen is dat zelfs verplicht. Dat is zo wanneer het zorgkantoor tijdens uw aanvraag beoordeeld dat deze hulp noodzakelijk of bij bepaalde zorgprofielen. Lees hier meer over de gewaarborgde hulp.

 • De ‘6 stappen folder’ en vergoedingenlijst
  Hierin vindt u informatie over alles wat er bij een pgb komt kijken. Ook vindt u er een vergoedingenlijst met informatie over wat u vanuit uw pgb mag betalen. 

Het zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
- Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
- Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
- Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
- Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
- Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
neemt uw pgb-aanvraag in behandeling zodra we uw ingevulde aanvraagformulier, budgetplan en eventuele bijlagen hebben ontvangen. U wordt dan uitgenodigd voor een bewustekeuzegesprek om uw keuze voor een pgb toe te lichten.

Actuele documenten

Voorgaande versies