Standaard bijeenkomsten

Op deze pagina staat vermeld wat de standaard bijeenkomsten zijn tussen verschillende ketenpartijen het het zorgkantoor.

Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid heeft jaarlijks standaard overlegmomenten met verschillende ketenpartijen. Dit zijn:

Sectoraal overleggen VV en GZ-sector

Jaarlijks vinden standaard overlegmomenten plaats tussen zorgaanbieders en het zorgkantoor. Twee keer per jaar vindt het sectoraal overleg plaats met de VV-GZ-sector. Deze overleggen zijn meestal gepland in de maanden juni en november. Standaard thema’s als wijzigingen in het Voorschrift zorgtoewijzing en landelijke actuele informatie worden besproken. Wilt u deelnemen aan een sectoraal overleg VV-sector of GZ-sector? Stuur een mail naar redactiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.  

Regiotafel VV, GZ en GGZ-sector

Eens in de zes a acht weken vinden de regiotafels plaats met de VV, GZ, en GGZ-sector. Standaard thema’s als complexe casuïstiek, regionale knelpunten, based practice worden besproken. Middels een vast werkwijze worden casuïstiek aangedragen. Wilt u deelnemen aan een van de regiotafels? Stuur een mail naar redactiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.  

Intervisie met OCO

Elk kwartaal vindt er een intervisie plaats tussen de gecontracteerde onafhankelijke clientenorganisaties en het zorgkantoor. Onderwerpen als; signalen en trends, nieuwe aanbieders, nieuw aanbod/open plekken, thema’s die toegespitst zijn op nieuwe ontwikkelingen en complexe casuïstiek worden besproken. Wilt u deelnemen aan dit intervisie overleg? Stuur een mail naar redactiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.