Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Standaard bijeenkomsten

Op deze pagina staat vermeld wat de standaard bijeenkomsten zijn tussen de zorgaanbieders het het zorgkantoor 

Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid heeft jaarlijks standaard overlegmomenten met zorgaanbieders. Dit zijn;

Sectoraal overleggen VV-GZ-sector

Jaarlijks vinden standaardoverlegmomenten plaats tussen zorgaanbieders en het zorgkantoor. Twee keer per jaar vindt het sectoraal overleg plaats met de VV-GZ-sector. Deze overleggen zijn meestal gepland in de maanden juni en november. Standaard thema’s als wijzigingen in het Voorschrift zorgtoewijzing en landelijke actuele informatie worden besproken. Wilt u deelnemen aan een sectoraal overleg VV-sector of GZ-sector? Stuur een mail naar redactiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.  

Regiotafel VV-GZ-sector

Eens in de zes a acht weken vinden de regiotafels plaats met de VV-GZ-sector. Standaard thema’s als complexe casuïstiek, regionale knelpunten, based practice worden besproken. Middels een vast werkwijze worden casuïstiek aangedragen. Wilt u deelnemen aan een regiotafel VV-sector of GZ-sector? Stuur een mail naar redactiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.