Hulpmiddelen

Hoe verzorgt het zorgkantoor de verstrekking van hulpmiddelen binnen Wlz-instellingen? U leest het hier.

Om wonen, zorg en welzijn mogelijk te maken zijn er soms hulpmiddelen nodig. Er wordt onderscheid gemaakt in drie soorten hulpmiddelen, namelijk roerende voorzieningen, boven budgettaire persoonsgebonden hulpmiddelen en boven budgettaire mobiliteitshulpmiddelen. Hoe deze hulpmiddelen vergoedt worden, hangt af van de woonsituatie van de cliënt.

 

Roerende voorzieningen

Boven budgettaire mobiliteitshulpmiddelen

Boven budgettaire persoonsgebonden hulpmiddelen

Wonen in een instelling met behandeling

Inventaris zorginstelling

Zorgkantoor

Zorgkantoor

Wonen in een instelling zonder behandeling

Inventaris zorginstelling

Zorgkantoor

Zorgverzekeringswet

Volledig pakket thuis

 

Gemeente (WMO)*

Gemeente (WMO)

Zorgverzekeringswet

Modulair pakket thuis

 

Gemeente (WMO)

Gemeente (WMO)

Zorgverzekeringswet

Persoonsgebonden budget

Gemeente (WMO)

Gemeente (WMO)

Zorgverzekeringswet

Wat is het onderscheid tussen de verschillende voorzieningen?

Roerende voorzieningen

Roerende voorzieningen kunnen door meerdere cliënten worden gebruikt. Deze voorzieningen zijn nodig om zorg te kunnen verlenen en passen bij het type zorg wat uw instelling biedt. Voorbeelden zijn hoog-/laagbedden, tilliften, postoelen en standaard tilbanden.

Boven budgettaire persoonsgebonden hulpmiddelen

Deze middelen worden frequent gebruikt door één cliënt en zijn aangepast op één individuele cliënt. Deze hulpmiddelen zijn boven budgettair. Dat betekent dat deze hulpmiddelen buiten het budget van de zorginstelling zijn en worden vergoed door het zorgkantoor.

 • Prothesen;
 • Orthesen;
 • Statische ligorthesen;
 • Orthopedische schoenen;
 • Therapeutische elastische kousen;
 • Omgevingsbesturing;
 • Persoonsgebonden kleding;
 • Maatwerk tilbanden.
Boven budgettaire mobiliteitshulpmiddelen

Deze hulpmiddelen zorgen ervoor dat de cliënt zich kan verplaatsten zodat de zelfredzaamheid wordt behouden of vergroot, of zodat sociale contacten onderhouden kunnen worden.

De boven budgettaire mobiliteitshulpmiddelen die hieronder vallen zijn:

 • (Elektrische) rolstoel;
 • Scootmobiel;
 • Aangepaste driewielfiets (incl. handbike);
 • Aangepaste wandelwagen/buggy
 • Aangepast autostoeltje .

De rolstoel, scootmobiel, fiets en wandelwagen/buggy zijn bedoeld voor cliënten waarbij de loopfunctie ontbreekt of er sprake is van blijvende of langdurige loopfunctiestoornissen. Voor het aangepaste autostoeltje geldt dat er aanspraak op kan worden gedaan als dit nodig is voor de zithouding en de veiligheid.

Wat is er veranderd per 1 januari 2020

Spraak vervangende hulpmiddelen worden aangemerkt als zijnde roerende voorzieningen.

Vanaf 1 januari 2020 zijn de de hulpmiddelen die ten laste van de Wlz komen veranderd. Er wordt voor de roerende voorzieningen en boven budgettaire mobiliteitshulpmiddelen geen verschil meer tussen een zorgzwaartepakket waarbij wel of geen behandeling wordt geleverd. Voor u, als intramurale zorgaanbieder, zorgt dat voor twee veranderingen:

 1. U stelt de roerende voorzieningen beschikbaar voor alle cliënten met een ZZP indicatie, ook als er geen behandeling wordt geleverd ;
 2. U bent verantwoordelijk voor het proces van aanvragen van het mobiliteitshulpmiddel voor uw cliënten. Een fysiotherapeut of ergotherapeut kan dit via het NTAC portaal doen.  Indien u geen behandelaar in dienst heeft, moet u deze inhuren voor dit proces.

Als de bewoner nu al een mobiliteitshulpmiddel heeft via de gemeente, behoudt hij deze tot vervanging nodig is. In de tussentijd blijft de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud en de aanpassingen.

De integrale ZZP tarieven zijn per 1 januari 2020 door de Nza verhoogd zodat de kosten van de roerende voorzieningen en het inzetten van de behandelaar worden gedekt.

Hoe doet u dat?

Voor het beschikbaar stellen en het inzetten van de roerende voorzieningen bent u als intramurale zorgaanbieder verantwoordelijk. Hoe u dit invult, bijvoorbeeld huren of kopen van de voorzieningen, en met welke leveranciers u wilt samenwerken is dan ook geheel aan u.

Boven budgettaire vergoede hulpmiddelen kunnen aangevraagd worden bij het NTAC. Deze beoordeelt de aanvraag namens het zorgkantoor. Ook beheert het NTAC het rolstoeldepot. Voor het aanvragen van een account kunt u terecht bij het NTAC via www.ntac.nl. Als u met uw account bent ingelogd op het NTAC-portaal kunt u daar o.a. de specifieke protocollen vinden voor de diverse hulpmiddelen. Hierin staat onder andere uitgelegd hoe u stap voor stap de aanvraag doet en waar deze aanvraag op wordt beoordeelt.

Heeft u nog vragen?

 • Voor verdere vragen over het proces van het aanvragen van boven budgettaire hulpmiddelen kunt u terecht bij het NTAC: https://www.ntac.nl/
 • Voor vragen over hulpmiddelen die onder de zorgverzekeraar of gemeente vallen, kan er contact opgenomen worden met de betreffende zorgverzekeraar of gemeente.

Heeft u toch nog vragen, neem dan contact met ons op.