Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Zorg leveren

Bij het leveren van Wlz-zorg heeft u als zorgaanbieder te maken met een aantal regels. Deze leest u hier.

Wat moet u weten over het leveren van Wlz-zorg?

Als u Wlz-zorg levert, heeft u als zorgaanbieder te maken met een aantal regels. Wij helpen u graag om afspraken met uw cliënt te maken. Op deze pagina vindt u informatie over;

  • Zorgwetten en grensvlak samenwerking
  • Samenloop Zvw-Wlz
  • Coördinator zorg thuis (CZT)
  • Crisiszorg
  • Eigen bijdrage
  • Logeren (kort verblijf).