Zorg leveren

Bij het leveren van Wlz-zorg heeft u als zorgaanbieder te maken met een aantal regels. Deze leest u hier.

Wat moet u weten over het leveren van Wlz-zorg?

Als u Wlz-zorg levert, heeft u als zorgaanbiederEen zorgaanbieder is een organisatie die zorg en/of ondersteuning levert. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of revalidatiecentrum. te maken met een aantal regels. Wij helpen u graag om afspraken met uw cliënt te maken. Op deze pagina vindt u informatie over onder andere het aanvragen van extra zorg en hulpmiddelen voor uw cliënt, crisiszorg en de eigen bijdrageU betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Met de eigen bijdrage betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Het CAK krijgt (via het zorgkantoor) van de zorgaanbieder informatie over begin- en einddatum van de geleverde zorg en de omvang daarvan. Voor informatie over de eigen bijdrage Wmo verwijzen we u naar de gemeente. .

Bekijk hier de nieuwspagina voor zorgaanbieders.