Voorschrift zorgtoewijzing en rekenmodule

Partijen die betrokken zijn in de Wlz-keten wisselen informatie uit volgens de iWlz 2.2 standaard. Het Voorschrift zorgtoewijzing en rekenmodule zijn hierbij belangrijke documenten. U leest het hier.

iWlz landelijke documenten

Elke Wlz-zorgaanbieder en de medewerkers van alle zorgkantoren in Nederland gebruiken het Voorschrift zorgtoewijzing en de rekenmodule. Deze documenten worden meerdere keren per jaar aangepast. In de laatste maanden van elk jaar vinden er doorgaans grote aanpassingen plaats. In december/november verschijnt elk jaar het nieuwe Voorschrift zorgtoewijzing en aanvraagformulier rekenmodule voor het jaar erop. 

Tevens wordt in de praktijk gebruik gemaakt van het document vertaaltabel. Dit document staat ook op deze pagina vermeld. 

Wijzigingen in het Voorschrift 2022 (versie november 2021):

 • Tabellen van de wachtstatus en rollen
 • Subsidieregeling ADL-assistentie
 • Toeslag ademhalingsondersteuning thuis
 • Beschikking Meerzorg na verhuizing

Wijzigingen in het Voorschrift 2021 (versie mei 2021):

 • Pdf-versie met extra navigatiemogelijkheden
 • Aparte sub-paragrafen aangemaakt voor wachtstatussen
 • Leesbaarheid tabellen wachtstatussen verbeterd 
 • Beschrijving en rollen wachtstatussen aangescherpt
 • Tabellen Wachtstatus/ Rollen uitgebreid met cliëntverwachtingen
 • Overlappende tekst opgeschoond en efficiënter geordend
 • Relevante overige tekstuele aanscherpingen (grijs gearceerd).

Voorschrift zorgtoewijzing

Aanvraagformulier en rekenmodule

Vertaaltabel