iWlz berichtenverkeer

U leest hier alles wat u moet weten over het werken met het landelijke cliëntvolgsysteem.

iWlz berichtenverkeer is een landelijk cliëntvolgsysteem. Hierin kunt u cliënten volgen in alle fasen van de keten: indiceren (CIZ), toewijzen (zorgkantoor), leveren van zorg (zorgaanbieder) en opleggen van de eigen bijdrage (CAK). Kortom: iWlz is een bron van informatie over Wlz-zorg en een systeem dat de administratieve lasten vermindert.

Digitaal cliëntgegevens uitwisselen

De ketenpartijen (CIZ, zorgkantoren, zorgaanbieders en CAK) wisselen in iWlz-digitaal gegevens uit op cliëntniveau.

Onderdelen iWlz

iWlz bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een procesmodel: hierin zijn de afgestemde ketenprocessen opgenomen.

  • Een berichtenmodel: dit model stroomlijnt de informatie- en berichtenstromen in de keten.

  • Berichtstandaarden: de berichtstandaarden zorgen voor uniforme taal en eenduidige definities bij het registreren en uitwisselen van gegevens.

  • Het Voorschrift Zorgtoewijzing: dit voorschrift bevat de spelregels voor de manier van administreren.

Raadpleeg de website istandaarden voor meer landelijke iWlz-informatie. 

Heeft u vragen over iWlz?

Ma t/m vr 08:30 tot 17:00 uur