Berichten en mutatie- en afkeurcodes

Wat zijn iWlz-codes? En hoe moet u daarmee omgaan? Lees hier meer over de toepassing van de iWlz-codes in het berichtenverkeer.

De iWlz zorgt voor de gestandaardiseerde uitwisseling van berichten tussen verschillende instanties die de Wlz uitvoeren. De regels en afspraken die in de iWlz-standaard zijn vastgelegd, zorgen ervoor dat cliëntgegevens elektronisch, kwalitatief hoogwaardig en veilig worden uitgewisseld tussen alle gebruikers.

Wat zijn berichten?

Berichten bestaan uit een verzameling gegevens die samen een logisch geheel (een mededeling) vormen. Berichten bevatten gecodeerde gegevens over een cliënt in het zorgproces, bijvoorbeeld over zorgtoewijzing of declaratie. Ieder bericht bevat een aantal basiselementen, zoals afzender, ontvanger, code, versie en dagtekening.

Codelijsten

Om de gegevensuitwisseling zo eenduidig mogelijk te maken, worden codelijsten gehanteerd. Een code verwijst dan naar vastgelegde, eenduidige inhoud (zoals een instelling, een indicatie, een zorgbehoefte of een situatie van de cliënt). Daarnaast bestaan er ook mutatie- en afkeurcodes.

AGB-register

In het Algemeen GegevensBeheer (AGB-)register staan actuele gegevens van alle zorgaanbieders, om inzicht te krijgen in de kenmerken van alle declarerende zorgaanbieders. Iedere aanbieder krijgt een unieke codering: de AGB-code. Daarmee kunnen door het CIBG erkende zorgaanbieders in administratieve processen worden geïdentificeerd. Vektis, het landelijk informatiecentrum van zorgverzekeraars,  beheert de AGB-codes.

Toepassing van de codes

Wilt u meer weten over de toepassing van de codes? Ga dan naar de tabel met technische regels Wlz of bekijk het hele informatiemodel van iWlz.

Overzicht afkeurcodes iWlz

Overzicht van de afkeurcodes voor het iWlz berichtenverkeer