Voorschrift zorgtoewijzing en rekenmodule

Partijen die betrokken zijn in de Wlz-keten wisselen informatie uit volgens de iWlz 2.3 standaard. Het Voorschrift zorgtoewijzing en rekenmodule zijn hierbij belangrijke documenten. U leest het hier.

iWlz landelijke documenten

Elke Wlz-zorgaanbieder en de medewerkers van alle zorgkantoren in Nederland gebruiken het Voorschrift zorgtoewijzing en de rekenmodule. Deze documenten worden meerdere keren per jaar aangepast. In de laatste maanden van elk jaar vinden er doorgaans grote aanpassingen plaats. In december/november verschijnt elk jaar het nieuwe Voorschrift zorgtoewijzing en aanvraagformulier rekenmodule voor het jaar erop. 

Tevens wordt in de praktijk gebruik gemaakt van het document vertaaltabel. Dit document staat ook op deze pagina vermeld. 

Wijzigingen in het Voorschrift 2023 (versie december 2022):

  • Crisiszorg en Meerzorg uit bijlage​
  • Aanpassingen procesflows – minder technisch​
  • Geen einddatum overbruggingszorg bij wacht op voorkeur​
  • Overzicht streefnormen wachtstatus/classificatie​
  • Uitvoeringsproces wachtlijstbeheer
  • Een nieuwe wachtlijstclassificatie

Voorschrift zorgtoewijzing

Aanvraagformulier en rekenmodule

Vertaaltabel