De zorgverlener betalen met uw pgb

U heeft een pgb en uw zorgovereenkomst is goedgekeurd. Hoe  verloopt de betaling van uw zorgverlener?

U koopt zelf uw zorg in met een pgb. Hoe betaalt u dan uw zorgverlener?

Stel: uw zorgcontracten zijn goedgekeurd, u krijgt de zorg die u graag wilde en ontvangt daarvoor facturen van de zorgverlener. Wat doet u dan met die facturen, hoe dient u declaraties in en wat is de loonservice van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? U leest het hier.

Het gemak van trekkingsrecht.

Per 1 januari 2015 kunt u gebruikmaken van het trekkingsrechtHet trekkingsrecht houdt in dat de budgethouder het pgb niet meer op zijn bankrekening gestort krijgt, maar dat het SVB Servicecentrum pgb (SVB) direct aan de zorgverlener(s) uitbetaalt. De budgethouder, diens wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp geeft via het zorgkantoor aan de SVB door welk bedrag aan uw zorgverleners moet worden uitbetaald. (Na goedkeuring door het zorgkantoor.) . Het trekkingsrecht houdt in dat u uw pgb niet meer op uw bankrekening gestort krijgt, maar dat de SVB uw zorgverlener(s) direct uitbetaalt. Het grote voordeel daarvan is dat de SVB dan bijna uw hele financiële administratie doet. Alle facturen van uw zorgverleners dient u bij de SVB in, waarna u daar maandelijks een overzicht van ontvangt.