Cliëntenvertrouwenspersonen

Hier leest u meer over cliëntenvertrouwenspersoon en hoe u in contact kunt komen. 

Cliëntenvertrouwenspersonen in het kader van de Wet Zorg en Dwang

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Wlz-uitvoerders gevraagd er voor te zorgen dat er per 1 januari 2020 voor haar cliënten een Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) beschikbaar is.

De CVP voert taken uit zoals beschreven in het Kwaliteitskader CVP. In het kwaliteitskader is ook terug te vinden waar de zorgaanbieder aan moet voldoen richting de CVP.

Meer informatie