Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Wat is een pgb?

Wat is een pgb? en binnen welke zorgwetten kunt u een pgb aanvragen? U leest het hier.

Pgb staat voor persoonsgebonden budget. Het pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg inkoopt. Als u een pgb toegekend heeft gekregen, dan kiest u zelf uw zorgverleners, en maakt u zelf afspraken over de zorg met uw zorgverleners. U heeft zelf de regie. Met een pgb hebt u ook veel verantwoordelijkheden. Zo moet u aantonen dat u zelf uw zorg kunt regelen, en u moet laten zien hoe u uw pgb besteed. Hiervoor houd u een uitgebreide administratie bij. Ook zorgt u ervoor dat uw zorgverleners via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaald worden. Het kan ook zijn dat u een wettelijk vertegenwoordiger heeft en dat hij/zij dit voor u regelt. Binnen de Wlz mag ook een gewaarborgde hulp dit voor u regelen.

Zorgwetten voor pgb

Er zijn vier zorgwetten waarin mogelijk een pgb aangevraagd kan worden. Hieronder leest u welke zorgwetten er zijn.

  • De Wet langdurige zorg (Wlz): De Wlz is er voor mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben, en voor mensen die 24 uur per dag zorg dichtbij of permanent toezicht nodig hebben. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wlz.
  • De Zorgverzekeringswet (Zvw): Als iemand persoonlijke verzorging of verpleging in de thuissituatie nodig heeft, en geen Wlz-indicatie heeft, dan valt deze zorg onder de Zvw. Als iemand wel een Wlz-indicatie heeft, valt de persoonlijke verzorging en verpleging thuis dus onder de Wlz. Tenzij de verpleging plaatsvindt onder directe aansturing van de medisch specialist. Dan valt de verpleging sowieso onder de Zvw. Uw zorgverzekeraar voert de Zvw uit.
  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): De Wmo is er voor mensen die (nog) geen Wlz-indicatie hebben, en hulp bij het huishouden, begeleiding en/of begeleiding in groepsverband nodig hebben.

Als u thuis woont, en u heeft bepaalde hulpmiddelen, woningaanpassingen, vervoer of maaltijdservice nodig, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij de Wmo. Deze laatste voorzieningen vallen ook onder de Wmo als u wel een Wlz-indicatie heeft. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

  • De Jeugdwet: de Jeugdwet biedt ondersteuning en zorg bij het opvoeden en opgroeien voor kinderen met psychische klachten of een licht verstandelijk beperking, als uw kind geen Wlz-indicatie heeft. Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding van uw kind(eren), kunt u terecht bij uw gemeente.

Voor informatie over een pgb aanvragen bij uw zorgverzekeraar of gemeente, verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar of gemeente. Op deze website leest u alles over de zorg vanuit de Wlz, en dus ook over het pgb vanuit de Wlz. Klik hier om door te gaan naar onze pagina over hoe u een pgb bij Zorgkantoor Zuid-Holland Noord en Zorgkantoor Amstelland en de Meerlanden aanvraagt.

Handreiking voor toetsing op pgb-vaardigheid

Welke kennis en vaardigheden heeft u nodig om als budgethouder, vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp te kunnen werken met een persoonsgebonden budget? U leest het in de handreiking voor toetsing op pgb-vaardigheid.

Per Saldo

Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen met een pgb uit alle zorgwetten. Zij helpen u met persoonlijk advies, juridische dienstverlening, cursussen en voorlichting. Meer over Per Saldo leest u op hun website