Wat is een pgb?

U vindt hier alle informatie over een pgb. ✓ Wat is een pgb? ✓ Hoe ziet een pgb-proces eruit? ✓ Wat is uw rol? ✓ Waar moet u rekening mee houden?

U heeft langdurige zorg nodig en wilt weten wat een pgb inhoudt en wat de mogelijkheden zijn. 

Een persoonsgebonden budget (pgb)Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg of hulp inkoopt. U kunt dan kiezen welke zorg u krijgt en van wie. is een subsidie van de overheid waarmee u zelf uw zorgpakket kunt samenstellen. Zo kunt u zelf kiezen welke zorgverleners u inhuurt. Met hen kunt u afspraken maken over wanneer zij de zorg komen verlenen en op welke manier u verzorgd wilt worden.

Pgb-vormen. 

Een pgb is er voor iedereen die zorg, hulp of begeleiding nodig heeft vanwege een beperking, aandoening of stoornis. Hieronder leest u welke vormen van pgb er zijn.

  • Pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz)De wet waarin vanaf 1 januari 2015 de regels rondom de langdurige zorg wordt geregeld. : is bedoeld voor mensen die intensieve 24-uurs zorg nodig hebben.

  • Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)Een wet, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang. De Wmo vormt een onderdeel van het stelsel van Zorg en Welzijn, dat verder bestaat uit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. : is bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij de dagelijkse bezigheden.

  • Pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw)De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een ziektekostenverzekering voor iedereen. De verzekering is verplicht en vervangt sinds 2006 het oude ziekenfonds. : is bedoeld voor mensen of kinderen die persoonlijke verpleging/verzorging nodig hebben.

  • Pgb via de Jeugdwet: is bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben.