Wat is een pgb?

U vindt hier alle informatie over een pgb. ✓ Wat is een pgb? ✓ Hoe ziet een pgb-proces eruit? ✓ Wat is uw rol? ✓ Waar moet u rekening mee houden?

U heeft langdurige zorg nodig en wilt weten wat een pgb inhoudt en wat de mogelijkheden zijn. 

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie van de overheid waarmee u zelf uw zorgpakket kunt samenstellen. Zo kunt u zelf kiezen welke zorgverleners u inhuurt. Met hen kunt u afspraken maken over wanneer zij de zorg komen verlenen en op welke manier u verzorgd wilt worden.

Pgb-vormen. 

Een pgb is er voor iedereen die zorg, hulp of begeleiding nodig heeft vanwege een beperking, aandoening of stoornis. Hieronder leest u welke vormen van pgb er zijn.

  • Pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz): is bedoeld voor mensen die intensieve 24-uurs zorg nodig hebben.

  • Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): is bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij de dagelijkse bezigheden.

  • Pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw): is bedoeld voor mensen of kinderen die persoonlijke verpleging/verzorging nodig hebben.

  • Pgb via de Jeugdwet: is bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben.