Wie doet wat bij een pgb?

Bij een persoonsgebonden budget (pgb) via de Wet langdurige zorg (Wlz) spelen een aantal partijen een rol. Hier leest u welke partijen dat zijn en wat hun rol is.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is verantwoordelijk voor het toekennen van de indicatie die u nodig heeft om Wlz-zorg te krijgen. Ze onderzoeken of u recht heeft op langdurige zorg en geven een indicatie van het soort en de hoeveelheid zorg die u kunt krijgen (zorgzwaartepakket).

Het zorgkantoor 

Met de indicatie voor Wlz-zorg kunt u kiezen voor zorg in natura, een pgb of een combinatie van beide. Het zorgkantoor adviseert u bij de keuzes en helpt met het regelen van uw zorg. Hier leest u hoe een pgb-aanvraag in zijn werk gaat.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De SVB beheert uw pgb-gelden. Op uw verzoek verricht de SVB de betalingen aan de door u gekozen zorgverlener(s). U kunt er ook voor kiezen de salarisadministratie en inhoudingen door het SVB te laten doen. In dat geval stuurt u de desbetreffende formulieren naar de SVB op.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) 

Voor een pgb betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van dit bedrag berekent het Centraal Administratiekantoor (CAK). U ontvangt hiervoor maandelijks een factuur van het CAK.