Wie doet wat bij een pgb?

Bij een persoonsgebonden budget (pgb) via de Wet Langdurige zorg (Wlz) spelen een aantal partijen een rol. Hier leest u welke partijen dat zij en wat hun rol is.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het CIZ is verantwoordelijk voor het toekennen van de indicatie die u nodig heeft om zorg uit de Wlz te krijgen. Ze onderzoeken of u recht heeft op langdurige zorg en geven een indicatie van het soort en de hoeveelheid zorg die u kunt krijgen (zorgprofiel).

Raadpleeg de website van het CIZ voor meer informatie.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De SVB beheert uw pgb-gelden. Op uw verzoek verricht de SVB de betalingen aan de door u gekozen zorgverlener(s). U kunt er ook voor kiezen de salarisadministratie en inhoudingen door de SVB te laten doen. Dit doen zij gratis. Als u een zorgverlener in dienst heeft, dan zorgt de SVB er ook voor dat uw zorgverlener begeleiding krijgt van een arbodienst als u uw zorgverlener ziek gemeld heeft. Heeft u een probleem met uw zorgverlener? Of heeft u of uw zorgverlener schade dat tijdens het werk is ontstaan? Dan kunt u misschien de aansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekering gebruiken. Iedere budgethouder is hiervoor gratis verzekerd bij de SVB.

Raadpleeg de website van het SVB voor meer informatie. 

Let op: voor informatie over het uitbetalen van de zorg, declaraties en instructiefilmpjes, raadpleeg de website mijnpgb.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK)

Het CAK stelt onder meer de eigen bijdragen vast die u moet betalen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg, dus ook voor de zorg die u vergoed krijgt vanuit uw pgb. Het CAK stuurt hiervoor ook maandelijks de facturen naar u.

Raadpleeg de website van het CAK voor meer informatie.

Per Saldo

Per Saldo is de onafhankelijke belangenvereniging voor budgethouders. Zij geven algemene informatie over het pgb, geven advies en bieden ondersteuning en trainingen over het pgb en hoe je het pgb moet beheren. Per Saldo is geen overheidsorganisatie.

Raadpleeg de website van het Per Saldo voor meer informatie.

Het zorgkantoor

Het zorgkantoor regelt de langdurige zorg voor u in uw regio. Het zorgkantoor sluit hiervoor contracten af met zorgverleners. Hierbij kijken de zorgkantoren nadrukkelijk naar de kwaliteit van zorg en de ervaringen van cliënten. Het zorgkantoor zorgt ervoor dat er voldoende en goede zorg beschikbaar is die aansluit op uw wensen en behoeften. U kunt er ook voor kiezen om de zorg zelf te regelen. U vraagt dan een pgb aan bij uw zorgkantoor, waarmee u zelf bepaalt door wie, wanneer en hoe u zorg ontvangt. Het zorgkantoor beoordeelt of u in aanmerking komt voor een pgb, en beoordeelt of de zorgverlener(s) en de zorg die u voor ogen heeft uit uw budget te betalen, betaald mag worden uit uw pgb.

Wij zijn het zorgkantoor voor iedereen met een Wlz-indicatie die in de regio’s Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden woont.