Welke zorg mag u uit uw pgb betalen?

Wilt u met het pgb zorg inkopen? Dan is het belangrijk dat u weet wie u uit het pgb mag betalen. U leest het op deze pagina.

Zelf uw zorgverlener(s) kiezen

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kiest u zelf uw zorgverlener(s). Zorgverleners met de juiste opleiding en/of ervaring, maar vooral zorgverleners die bij u passen. Dat kunnen bijvoorbeeld bekenden zijn, zoals uw partner, uw dochter of zoon, of andere familie, maar ook vrienden of mensen uit de buurt. Of mensen die hebben gereageerd op een advertentie die u hebt geplaatst op internet of bijvoorbeeld in de plaatselijke krant. U kunt ook kiezen voor een professionele zorgverlener, bijvoorbeeld een ZZP-er in de zorg of een (particuliere) instelling. Per Saldo (belangenvereniging voor mensen met een pgb) heeft een hulpgids waar u eventueel naar een zorgverlener kunt zoeken. Het is belangrijk te weten dat u bij pgb altijd zelf op zoek moet gaan naar een zorgverlener. Wij kunnen als zorgkantoor daarin niet bemiddelen.

Wat doet u als u een zorgverlener heeft gevonden?

Als u een zorgverlener hebt gevonden die u uit het pgb wilt betalen, dan moet u hiervoor een aanvraag doen bij het zorgkantoor. Dit doet u door een zorgovereenkomst met de zorgverlener op te stellen en ter beoordeling naar het zorgkantoor te sturen.

Wat als u geen zorgverlener kunt vinden?

Als u geen geschikte zorgverlener kan vinden, dan kunnen wij als zorgkantoor wel altijd bemiddelen naar zorg in natura. Dan bemiddelen wij u naar een professionele zorgaanbieder waarmee wij een contract hebben. Als u zorg in natura afneemt, dan vragen wij de kosten van de zorg op bij de zorgaanbieder die de zorg in natura biedt, en verlagen wij uw pgb. Dit doen wij natuurlijk alleen als uw nog pgb wilt behouden om (een) andere zorgverlener(s) uit het pgb te betalen. Als u het pgb (gedeeltelijk) wilt omzetten naar zorg in natura, dan ontvangen wij graag een ingevuld omzettingsformulier.

Met een pgb kunt u de volgende soorten zorg inkopen

  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding individueel
  • Begeleiding groep
  • Vervoer van en naar de dagbesteding
  • Huishoudelijke hulp
  • Logeeropvang
  • Bepaalde kosten die een pgb-wooninitiatief in rekening brengt

Deze zorg moet wel doelmatig en passend zijn bij de situatie als u dit uit het pgb wilt betalen.

Vergoedingenlijst pgb

In de vergoedingenlijst pgb vindt je een overzicht met onderwerpen waarbij staat of, en zo ja onder welke voorwaarden, die vanuit het pgb vergoed kunnen worden. In deze lijst staan ook andere zaken dan zorg die uit het pgb betaald mogen worden. Komt een onderwerp niet op de lijst voor, dan zou het eventueel kunnen dat het uit het pgb betaald kan worden. Staat een onderwerp niet op de lijst en je wilt dit wel inkopen met je pgb, neem dan vooraf contact met ons op.

Zorgovereenkomst 

Heeft u een zorgverlener gevonden waarvan u denkt dat de zorg uit uw pgb betaald mag worden? Stuur ons dan de zorgovereenkomst op, zodat wij de beoordeling kunnen doen. Meer informatie over het opstellen en insturen van een zorgovereenkomst leest u op de pagina aanmelden zorgverleners.