Verantwoordelijkheden

Op deze pagina leest u alles over de verantwoordelijkheden die horen bij het beheren van een pgb.

Een persoonsgebonden budget (pgb) biedt u veel om uw langdurige zorg zelf te regelen. U heeft de regie om zelf uw zorgverleners uit te kiezen en passende zorg op maat in te kopen. Een pgb brengt ook een aantal regels en verplichtingen met zich mee. Als u daar niet aan kunt voldoen, kan dat gevolgen hebben voor uw pgb. Hieronder leest u waarvoor u verantwoordelijk bent als u een pgb beheert.

Eigen beheer of vertegenwoordiging  

Zorg inkopen

Afspraken met uw zorgverleners

 • U moet met elke zorgverlener een zorgovereenkomst opstellen. Op deze pagina staat ook meer vermeld over hoe u een zorgovereenkomst kunt opstellen;
 • Er zijn maximumtarieven die u per uur of per dagdeel aan een zorgverlener mag betalen. Op onze pagina  Hoeveel mag u uw zorgverlener betalen? vindt u de tarieven en de voorwaarden die hiervoor van toepassing zijn;
 • Een zorgverlener mag in maximaal 40 uur per week zorg verlenen. Als uw zorgverlener een zorginstelling is, dan geldt deze regel niet;
 • Op het moment dat u een zorgovereenkomst bij ons indient, dan mag de startdatum van de zorgovereenkomst niet langer dan 8 weken in het verleden liggen. Is het pgb onlangs door ons met terugwerkende kracht toegekend, dan mag de startdatum van de zorgovereenkomst wel langer dan 8 weken in het verleden zijn, mits de startdatum van de zorgovereenkomst niet eerder is dan de startdatum van het pgb welke het zorgkantoor heeft toegekend.

Zorg declareren

 • Uw zorgverlener stuurt uiterlijk 6 weken na de maand waarin de zorg is geleverd de declaratie. De zorgverlener zet deze bij voorkeur klaar in het PGB Portaal. Maakt u nog geen gebruik van het PGB Portaal? Dan kunt u uw factuur indienen bij de SVB;
 • Nadat u de factuur van de zorgverlener heeft ontvangen moet u deze binnen 4 weken indienen;
 • Op de website van mijnpgb staat verdere uitleg over waar een factuur aan moet voldoen;
 • Er mag alleen zorg uit het pgb betaald worden die daadwerkelijk geleverd is. Door de urenbriefjes, declaraties met handtekening van budgethouder (of diens vertegenwoordiger) in te dienen bevestigt u dat de zorg geleverd is.

Wijzigingen doorgeven

 • Een wijziging in de afspraak met uw zorgverlener, zoals in uren en/of (reiskosten)vergoeding, geeft u door in het PGB Portaal. Als de vorm van zorg of het aantal uren per week/maand dat ze zorgverlener zorg biedt wijzigt, past u ook de zorgbeschrijving aan. Op mijnpgb.nl leest u hoe u de zorgovereenkomst kunt wijzigen;
 • U moet wijzigingen in uw omstandigheden direct schriftelijk melden aan het zorgkantoor. Voorbeelden van een wijziging:
  • een andere (wettelijk) vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp;
  • wijzigingen van de contactgegevens van de (wettelijk) vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp;
  • opname in een instelling of in het ziekenhuis;
  • in bewaringstelling;
  • u hoge schulden heeft;
  • als u langer dan 6 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijft;
  • als u zorg ontvangt en betaalt uit het pgb en ervoor kiest deze zorg via zorg in natura te ontvangen.

Controles

 • U bent verplicht het budgetplan, zorgovereenkomsten, urenbriefjes, facturen en/of declaraties tenminste 7 jaar te bewaren. Als het zorgkantoor daarom vraagt, moet u deze stukken opsturen naar het zorgkantoor, of bij een huisbezoek kunnen laten zien aan de medewerker die u namens het zorgkantoor bezoekt. In het PGB Portaal wordt deze informatie automatisch bewaard;
 • Het zorgkantoor kan langskomen op (digitaal) huisbezoek. Als u dit weigert, kan dit gevolgen hebben voor uw pgb;
 • Is aan de toekenning van het pgb de voorwaarde verbonden dat u ondersteund wordt door een gewaarborgde hulp? Dan eindigt het pgb als die ondersteuning naar het oordeel van het zorgkantoor niet langer goed georganiseerd is;
 • Het zorgkantoor kan de SVB verzoeken om geen betalingen te doen als er sprake is van een vermoeden van fraude.