Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Er zijn verschillende wetten die de mogelijkheid geven voor een pgb. Op deze pagina kunt u vinden hoe en waar u een pgb aanvraagt bij die verschillende pgb's. 

Voor iedere vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) doorloopt u een ander aanvraagproces. Wij vertellen u per pgb-vorm bij welk loket u moet zijn. Daarnaast vertellen wij in grote lijnen hoe het aanvraagproces werkt.

Pgb-Wlz

 • Voor wie? Burgers die intensieve, langdurige zorg nodig hebben in de nabije omgeving.

 • Welk loket? Het zorgkantoor. Maar wanneer u nog geen Wlz-indicatie heeft moet u die eerst aanvragen bij het CIZ.

Hoe gaat het aanvraagproces in zijn werk?

 1. U vraagt Wlz-zorg aan. Kijk hier voor een volledig overzicht van het aanvraagproces.

 2. U vraagt een pgb aan. Kijk hier voor het volledige pgb aanvraagproces.

 3. U voert een pgb-administratie. Hier ziet u wat er allemaal op uw pad komt bij het uitvoeren van een pgb.

Pgb-Wmo

 • Voor wie? Burgers die hulp of ondersteuning nodig hebben in en rondom het huis.

 • Welk loket? De gemeente.

Hoe gaat het aanvraagproces in zijn werk? (tijdlijn)

 1. Meld u bij de gemeente in uw woonplaats.

 2. De gemeente bekijkt uw persoonlijke situatie.

 3. Er wordt in kaart gebracht op welke zorg u recht heeft.

 4. U geeft aan gebruik te willen maken van een pgb.

 5. U legt uit waarom een pgb geschikt is in uw situatie.

 6. De gemeente beslist of een pgb mogelijk is.

Pgb-Zvw

 • Voor wie? Burgers die thuis persoonlijke verzorging of verpleging nodig hebben.

 • Welk loket? De zorgverzekeraar.

Hoe gaat het aanvraagproces in zijn werk? (tijdlijn)

 1. Meld u bij uw eigen zorgverzekeraar.

 2. Vraag een zogenaamd Zvw-budget aan.

 3. De verzekeraar controleert uw aanvraag.

 4. Soms moet u uw pgb-aanvraag toelichten.

 5. De verzekeraar keurt de aanvraag goed of af.

Pgb-Jeugdwet

 • Voor wie? Kinderen en jongeren die zorg, hulp of ondersteuning nodig hebben.

 • Welk loket? De gemeente.

Hoe gaat het aanvraagproces in zijn werk? (tijdlijn)

 1. Meld uw kind aan bij de gemeente.

 2. De gemeente beoordeelt de zorgvraag.

 3. Er wordt in kaart gebracht op welke zorg er recht is.

 4. U geeft aan dat u pgb wilt voor het kind of de jongere.

 5. U legt uit waarom pgb geschikt is in uw situatie.

 6. De gemeente beslist of een pgb wordt toegekend.