Vertegenwoordiging

Op deze pagina leest u wat een gewaarborgde hulp is en welke eisen en verplichtingen hierbij horen. 

Bij het beheren van het persoonsgebonden budget (pgb) mag iemand anders u helpen. Soms is dat zelfs verplicht. Iemand die u helpt heet een wettelijk vertegenwoordiger. Deze persoon is aangesteld door de rechtbank als uw bewindvoerder, mentor of curator. Daarnaast kunt of moet u kiezen voor een gewaarborgde hulp. Deze persoon helpt u met het regelen van uw zorg en administratie.

Wat is een gewaarborgde hulp? 

De gewaarborgde hulp regelt het pgb voor budgethouders in de Wet Langdurige zorg (Wlz). De gewaarborgde hulp is daarmee verantwoordelijk voor alle verplichtingen en taken die horen bij het pgb. Wat de gewaarborgde hulp allemaal moet kunnen, leest u in de folder 10 punten pgb-vaardigheid. Deze folder is te raadplegen op de website van Per Saldo.

Wanneer is een gewaarborgde hulp verplicht?

In de onderstaande situaties is een gewaarborgde hulp verplicht: 

 • Als u een zorgprofiel VV 4-7 heeft;
 • Als u een zorgprofiel VG 4- 8 heeft;
 • Als u een zorgprofiel GGZ W 1-4 heeft;
 • Als het zorgkantoor aangeeft dat een pgb alleen mogelijk is als u een gewaarborgde hulp regelt.

Wanneer is een gewaarborgde hulp niet verplicht?

 • Als er een curator is aangesteld door de kantonrechter. De beschikking van de rechtbank moet worden gedeeld met het zorgkantoor;
 • Als iemand mentor èn bewindvoerder is. De beschikking van de rechtbank moet worden gedeeld met het zorgkantoor;
 • Als er bij een minderjarig kind jonger dan 16 jaar de ouders/voogd in staat zijn de verplichtingen van het pgb uit te voeren. Als een kind de budgethouder is, en dus 16 jaar wordt, moet er een gewaarborgde hulp komen.

Gewaarborgde hulp aanvragen of wijzigen

Wilt/moet u een gewaarborgde hulp hebben, dan vult u bij de aanvraag van het pgb samen met de gewaarborgde hulp een verklaring gewaarborgde hulp in.

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een gewaarborgde hulp heeft, maar iemand anders wil aanwijzen. Als u moet wijzigen van gewaarborgde hulp, dan vult uw huidige gewaarborgde hulp, samen met de nieuwe gewaarborgde hulp een verklaring gewaarborgde hulp in. Het zorgkantoor beoordeelt aan de hand van de verklaring gewaarborgde hulp en aan de hand van een gesprek, of deze nieuwe gewaarborgde hulp werkelijk uw nieuwe gewaarborgde hulp kan worden.

Eisen gewaarborgde hulp

 • moet beschikken over een woonadres in Nederland;
 • mag geen grote schulden hebben;
 • mag niet in hechtenis zijn genomen;
 • moet naar oordeel van het zorgkantoor kunnen voldoen aan de eisen en verplichtingen;
 • moet altijd hebben voldaan aan zijn verplichtingen als gewaarborgde hulp, ook bij eerdere toekenningen of bij andere budgethouders;
 • is een natuurlijk persoon;
 • mag geen pgb-zorgverlener zijn, tenzij: hij/zij verleent een partner, ouder of kind een deel van de zorg en er zijn nog andere zorgverleners die geen gezinslidzijn. De andere zorgverlener moet een professionele zorgverlener zijn;
 • mag geen minderjarig persoon zijn;
 • mag niet onder toezicht staan, handels-of wilsonbekwaam zijnen/of een wettelijke vertegenwoordiger hebben;
 • mag  maximaal  voor  drie  budgethouders als gewaarborgde  hulp fungeren.

Inloggen Pgb portaal

Maakt u gebruik van het Pgb Portaal? Op het moment dat de 'nieuwe' gewaarborgde hulp is goedgekeurd door ons zorgkantoor kan de 'oude' gewaarborgde hulp niet langer inloggen in het Pgb Portaal. Uw 'nieuwe' gewaarborgde hulp krijgt automatisch toegang tot het Pgb Portaal.