Waar moet u rekening mee houden?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) bepaalt u zelf waar, wanneer en van wie u zorg ontvangt. U voert dan zelf de regie, maar moet ook veel verantwoordelijkheid dragen. U moet bijvoorbeeld zelf zorgovereenkomsten maken en uw zorgverleners betalen. Ook moet de zorg die u wilt ontvangen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een pgb past bij u als u zich in dit lijstje herkent:

  • U wilt zelf bepalen door wie, wanneer, waar en hoe uw zorg verleend wordt.

  • U kunt goed met geld omgaan.

  • U kunt goed (contractuele) afspraken maken met uw zorgverlener(s).

  • U kunt als 'werkgever' of 'opdrachtgever' voor uw zorgverlener(s) optreden.

  • U heeft geen moeite met het bijhouden van een zorgvuldige administratie.

  • U wilt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg zelf dragen.

Hoe regel ik zorg met mijn pgb?

Als uw pgb-aanvraag is goedgekeurd, krijgt u een toekenningsbeschikking met daarin de hoogte van uw budget. Met dit budget kunt u zelf uw zorgverleners kiezen, bijvoorbeeld een familielid, beroepskracht, freelancer of iemand van een zorginstelling. Belangrijk is dat u de volgende stappen in acht neemt:

  • Sluit een zorgovereenkomst af

U sluit met elke zorgverlener een zorgovereenkomst af en stelt een zorgbeschrijving op. Daarin legt u afspraken vast over de inhoud van de zorg, de tijden waarop u de zorg krijgt en de vergoeding die u daarvoor betaalt. Gebruik van modelzorgovereenkomsten en format zorgbeschrijving zijn hierbij verplicht.

  • Betaling van uw zorgverleners met een pgb

U dient de rekeningen van uw zorgverlener(s) in bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Lees hier meer over het indienen van facturen.

Beëindiging van uw pgb

Wilt u uw pgb stop zetten? Neem contact op met het zorgkantoor en wij helpen u om uw pgb stop te zetten.

Als u niet (meer) aan de voorwaarden voldoet of als u zich niet aan de regels heeft gehouden, kan het zorgkantoor uw pgb beëindigen.

In beide situaties moet u zelf de zorgovereenkomst(en) met uw zorgverlener(s) opzeggen. Houd er rekening mee dat er sprake kan zijn van een opzegtermijn. U dient zorgovereenkomsten schriftelijk op te zeggen en de beëindiging te melden aan het zorgkantoor en de SVB. Lees meer over hoe u een zorgovereenkomst kunt beëindigen (SVB.nl).