Afspraken over bijbetalen

Het is van belang om duidelijke afspraken te maken over bijbetalen met uw Wlz-zorginstelling.

Niet alle kosten worden vergoed uit uw Wlz-zorg. Voor sommige extra diensten of producten moet u iets bijbetalen. Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de kosten die uw zorgverzekeraar daarvoor kan rekenen.

Bijbetaling voor aanvullende diensten en producten

Het is mogelijk dat uw zorgverlener u bepaalde diensten of producten aanbiedt die niet onder de Wlz vallen. Denk bijvoorbeeld aan uitstapjes of het wassen van uw kleding. Uw zorgverlener mag hiervoor een bijdrage vragen. Maar u bent niet verplicht om deze diensten of producten af te nemen. Als u deze extra producten en diensten wel wilt afnemen, is het belangrijk dat u weet hoeveel u daarvoor moet bijbetalen.