Wie is uw aanspreekpunt?

Wie uw aanspreekpunt is, hangt af van uw situatie. Hieronder kunt u nakijken welke situatie op u van toepassing is.

U woont thuis en wacht op verhuizing naar een zorginstelling → Dossierhouder

Als u in een Wlz-zorginstelling wilt gaan wonen, dan moet u eerst een keuze maken voor de zorgaanbieder bij wie u het liefst wilt wonen. Deze zorgaanbieder wordt uw voorkeursaanbieder, ook wel dossierhouder genoemd. De dossierhouder bespreekt allerlei zaken met u: een passende locatie, de urgentie van uw opname en uw specifieke wensen.

U maakt gebruik van een volledig pakket thuis (vpt)  → Dossierhouder

Als u gebruikmaakt van een vpt, dan is de zorgaanbieder die het vpt levert de dossierhouder. Dit geldt ook als u op een wachtlijst voor verblijf in een instelling staat.

U maakt gebruik van een modulair pakket thuis (mpt)  → Coördinator zorg thuis

Als u gebruikmaakt van een mpt, heeft u een coördinator zorg thuis. Zijn er meerdere zorgaanbieders bij u betrokken, dan wordt in overleg met u afgesproken wie de coördinator zorg is. Deze zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de coördinatie van uw overbruggingszorg.

U maakt tijdens uw wachttijd gebruik van overbruggingszorg → Coördinator zorg thuis

Wanneer u overbruggingszorg krijgt in de vorm van zorg thuis of dagbesteding, heeft u een coördinator zorg thuis. Zijn er meerdere zorgaanbieders bij u betrokken, dan wordt in overleg met u afgesproken wie de coördinator zorg is. Deze zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de coördinatie van uw overbruggingszorg.

U woont thuis en wilt verhuizen naar een instelling, maar weet nog niet welke → Het zorgkantoor

Als u nog geen voorkeursaanbieder hebt, dan is het zorgkantoor uw aanspreekpunt. Zodra u weet bij welke zorgaanbieder u op de wachtlijst wilt, stuurt het zorgkantoor uw indicatie door naar deze voorkeursaanbieder. Vanaf dat moment is deze voorkeursaanbieder uw aanspreekpunt.