Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wie is uw aanspreekpunt?

Wie uw aanspreekpunt is, hangt af van uw situatie. Hieronder kunt u nakijken welke situatie op u van toepassing is.

U woont thuis en wacht op verhuizing naar een zorginstelling → Dossierhouder.

Als u in een Wlz-zorginstelling wilt gaan wonen, dan moet u eerst een keuze maken voor de zorgaanbieder bij wie u het liefst wilt wonen. Deze zorgaanbieder wordt uw voorkeursaanbieder, ook wel dossierhouder genoemd. De dossierhouder bespreekt allerlei zaken met u: een passende locatie, de urgentie van uw opname en uw specifieke wensen.

U maakt gebruik van een volledig pakket thuis (vpt)  → Dossierhouder.

Als u gebruikmaakt van een vpt, dan is de zorgaanbieder die het vpt levert de dossierhouder. Dit geldt ook als u op een wachtlijst voor verblijf in een instelling staat.

U maakt gebruik van een modulair pakket thuis (mpt)  → Coördinator zorg thuis.

Als u gebruikmaakt van een mpt, heeft u een coördinator zorg thuis. Zijn er meerdere zorgaanbieders bij u betrokken, dan wordt in overleg met u afgesproken wie de coördinator zorg is. Deze zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de coördinatie van uw overbruggingszorg.

U maakt tijdens uw wachttijd gebruik van overbruggingszorg → Coördinator zorg thuis.

Wanneer u overbruggingszorg krijgt in de vorm van zorg thuis of dagbesteding, heeft u een coördinator zorg thuis. Zijn er meerdere zorgaanbieders bij u betrokken, dan wordt in overleg met u afgesproken wie de coördinator zorg is. Deze zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de coördinatie van uw overbruggingszorg.

U woont thuis en wilt verhuizen naar een instelling, maar weet nog niet welke → Het zorgkantoor.

Als u nog geen voorkeursaanbieder hebt, dan is het zorgkantoor uw aanspreekpunt. Zodra u weet bij welke zorgaanbieder u op de wachtlijst wilt, stuurt het zorgkantoor uw indicatie door naar deze voorkeursaanbieder. Vanaf dat moment is deze voorkeursaanbieder uw aanspreekpunt.