Het zorgplan

Hier leest u alles over het opstellen van het verplichte zorgplan. 

Wat staat er in een zorgplan? 

In een zorgplan staan afspraken die u maakt met uw zorginstelling. Op die manier houdt u zoveel mogelijk regie over de zorg die u krijgt. Hieronder leest u meer informatie over een zorgplan.

Welke afspraken maakt u met de zorginstelling?

Met uw zorginstelling sluit u een zorgleveringsovereenkomst af. Daarin staan algemene afspraken, bijvoorbeeld over het gebruik van uw gegevens door de instelling. Vervolgens stelt u het zorgplan op. Daarbij zijn uw eigen wensen leidend. Wij adviseren u een familielid, bekende, of onafhankelijke cliëntondersteuner mee te nemen naar het gesprek met uw zorginstelling aanwezig. Het is belangrijk dat uw belangen behartigd worden.

Wat legt u vast in het zorgplan met uw zorginstelling? 

Bijvoorbeeld:

  • wie wanneer welke zorg levert;

  • welke doelen u wilt bereiken;

  • wat u zelf kunt doen om uw doelen te bereiken en hoe uw omgeving u daarbij kan helpen;

  • hoe uw zorgverlener u ondersteunt;

  • hoe de zorgverlener de zorg levert;

  • wat belangrijk is in uw leven en hoe uw zorg daarbij moet passen;

  • of u gebruik wilt maken van extra diensten en wat deze kosten;

  • hoe verschillende zorgverleners onderling afstemmen;

  • wie uw aanspreekpunt is.

Het zorgplan regelmatig herzien

Het is belangrijk dat uw zorgplan blijft aansluiten bij uw wensen en behoeften. Daarom bespreekt de zorgverlener regelmatig, minimaal één keer per jaar, met u en/of uw vertegenwoordiger of het zorgplan aangepast moet worden. U kunt dan aangeven wat u van het zorgplan vindt en of er nog iets moet wijzigen.