Afspraken over bijbetalen

Maak afspraken over bijbetalen

Welke kosten worden vergoed uit uw Wlz-zorg en waarvoor moet u zelf bijbetalen? Het is belangrijk dat u daar goede afspraken over maakt met uw zorgverlener.

Bijbetaling voor aanvullende diensten en producten

Het is mogelijk dat uw zorgverlener u bepaalde diensten of producten aanbiedt die niet onder de Wlz vallen. Denk bijvoorbeeld aan uitstapjes of het wassen van uw kleding. Uw zorgverlener mag hiervoor een bijdrage vragen. Maar u bent niet verplicht om deze diensten of producten af te nemen. Maak goede afspraken met uw zorgverlener over welke producten en diensten u extra wilt afnemen en hoeveel u daarvoor moet bijbetalen.