Het zorgplan

In een zorgplan staan afspraken die u maakt met uw zorgaanbieder. Op die manier heeft u zoveel mogelijk regie over de zorg die u krijgt. Hieronder leest u meer informatie over een zorgplan.

Wie maakt een zorgplan? 

Uw zorgverlener stelt het zorgplan op, in overleg met u of uw vertegenwoordiger.

Afspraken vastleggen in het zorgplan

Samen met uw zorgverlener legt u in het zorgplan vast hoe u de thuiszorg wilt ontvangen.

Wat staat er in het plan? 

Bijvoorbeeld:

  • wat u zelf wilt doen

  • waar u hulp bij nodig heeft

  • hoe u die hulp wilt ontvangen

  • hoe vaak en hoe laat u hulp wilt ontvangen

  • met welke praktische zaken rekening gehouden moet worden

  • hoe uw privacy gerespecteerd kan worden

  • welke hulp uw naasten kunnen geven

  • wat de doelen van de zorg of ondersteuning zijn

Herzie het zorgplan regelmatig

Uw zorgplan moet aansluiten bij uw wensen en behoeften. Dat is de reden dat uw zorgverlener minimaal twee keer per jaar, maar liefst vaker, nagaat of het zorgplan nog voldoet aan uw behoeften. U kunt ook zelf het initiatief nemen om aan te geven dat u iets in het zorgplan wilt veranderen.