Meerzorg

Heeft uw cliënt meer zorg nodig dan waar het zorgprofiel in voorziet? Hier leest u wanneer en hoe u meerzorg voor uw cliënt kunt aanvragen.

Wanneer komt uw cliënt in aanmerking voor Meerzorg?

De toeslag Meerzorg is bedoeld om extra zorg te kunnen inzetten voor cliënten met een zeer intensieve zorgvraag of extreme zorgbehoefte. Er is sprake van een intensieve zorgvraag als de zorgvraag van de cliënt groter is dan de zorg die ingezet kan worden vanuit het zorgprofiel. Als uw cliënt een extreme zorgvraag heeft die het zorgprofiel overstijgt, kunt u als zorgaanbieder Meerzorg voor uw cliënt aanvragen. Meerzorg is in principe een toeslag waarbij er vanuit wordt gegaan dat het om een tijdelijke extra inzet van zorg en behandeling gaat, waarmee de kwaliteit van leven van een cliënt kan worden verbeterd. Het is dus van belang dat er een duidelijk perspectief is waar u als aanbieder met de cliënt naartoe wit werken. Ook moet het duidelijk zijn wat er voor nodig is om dat perspectief te bereiken.

Er zijn naast de bovenstaande punten nog een aantal voorwaarden en regels die u moet weten voordat u Meerzorg aanvraagt. Daarvoor verwijzen wij u naar de regeling Meerzorg. De volledige regeling Meerzorg staat in het Voorschrift Zorgtoewijzing 2022, paragraaf 4.5. De regeling is van toepassing voor de sectoren Gehandicaptenzorg (GZ), Verpleging en Verzorging (VV) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Een aanvraag voor Meerzorg is mogelijk als:

 • de zorgvraag van uw cliënt 25% hoger ligt dan waarin zijn zorgprofiel voorziet;
 • de zorg niet (gedeeltelijk) overgenomen kan worden door bijvoorbeeld partner of familie;
 • de cliënt een WLZ-indicatie heeft voor een van de volgende zorgprofielen:
  • VG 5, 7 & 8
  • LG 5, 6 & 7
  • ZGaud 3
  • ZGvis 5
  • LVG 4 & 5
  • SGLVG 1
  • VV 7 & 8
  • GGZW 4 en 5
  • GGZ-B 6 & 7

Hoe vraagt u Meerzorg aan? 

Vanaf 1 oktober 2022 is er nieuwe systematiek Meerzorg van toepassing. De nieuwe systematiek Meerzorg bestaat uit zes documenten; het aanvraagformulier Meerzorg (rekentool), de vragenlijsten voor de individuele- en groepsmeerzorg, het beleidsdocument: ‘Samenwerken aan passende meerzorg’, het toetsingskader en de verantwoording keuzes meerzorg systematiek.

Wat vult u in?

Voor cliënten die intramuraal verblijven en voor cliënten met een Volledig Pakket Thuis (VPT) kunt u Meerzorg aanvragen via het aanvraagformulier Meerzorg (rekentool) en de bijbehorende vragenlijst voor de individuele- of groepsmeerzorg. Het is mogelijk om een individuele aanvraag of een aanvraag voor groepsmeerzorg in te dienen (voor de voorwaarden voor groepsmeerzorg verwijzen wij u graag naar het voorschrift Zorgtoewijzing). Het is ook mogelijk om meerzorg aan te vragen voor cliënten die thuis verblijven met een modulair pakket thuis (MPT). Het aanvragen van meerzorg MPT gaat via andere documenten. 

Aandachtspunten bij het invullen van de Meerzorgaanvraag

Vul het aanvraagformulier Meerzorg (rekentool) en de vragenlijst altijd volledig in, onvolledige documenten nemen wij niet in behandeling.

 • Het aanvraagformulier Meerzorg (rekentool) heeft meerdere tabbladen. Vul alle tabbladen en verplichte velden in.
 • Op tabblad Aanvraag Individueel vindt u het in te vullen dagprogramma. Voor de groep is in de bijlage een Dagprogramma opgenomen, die per cliënt wordt ingevuld.
 • Voor groepsaanvragen levert u een dagprogramma per cliënt aan.
 • De vragenlijst bevat een invulinstructie. Lees deze goed door om ervoor te zorgen dat u alle vragen volledig beantwoord.

Hoe levert u de aanvraag aan en hoe lang duurt de beoordeling?

De aanvraag dient u in via het VECOZO-notitieverkeer. De beoordeling vindt plaats door het zorgkantoor. Wij beoordelen uw aanvraag binnen 6 weken. U ontvangt dan van ons een bericht met een vraag om aanvullende informatie of een beschikking via het VECOZO-notitieverkeer.

Hoe declareert u de Meerzorg?

U kunt de Meerzorg pas declareren nadat u een positief besluit van ons heeft ontvangen. De Meerzorg kan gedeclareerd worden via de prestatie ZMZ01. Zodra u Meerzorg declareert, vervallen alle andere toeslagen.

Verhuist de cliënt naar een nieuwe zorgaanbieder?

De nieuwe zorgaanbieder kan het zorgplan van de oude zorgaanbieder overnemen. Hiervoor moet het Verhuisformulier ingevuld worden. Het formulier wordt ondertekend door alle partijen. Het nieuwe zorgkantoor besluit over de middelen die overgeheveld worden. De geldige beschikking blijft nog maximaal zes maanden van kracht. Tenzij de beschikking eerder is afgelopen, dan geldt de einddatum van deze beschikking. De nieuwe aanbieder ontvangt na goedkeuring van het verhuisformulier een nieuwe (kortdurende) beschikking.

Documenten meerzorg, vanaf 1 oktober 2022

Documenten nieuwe systematiek meerzorg, vanaf 1 januari 2023