Meerzorg

Heeft uw cliënt meer zorg nodig dan waar het zorgprofiel in voorziet? Wanneer en hoe kunt u meerzorg voor uw cliënt aanvragen? U leest het hier.

Wanneer komt uw cliënt in aanmerking voor Meerzorg?

Meerzorg is bedoeld om extra zorg te betalen voor cliënten met een zeer intensieve zorgvraag of extreme zorgbehoefte. Er is sprake van een intensieve zorgvraag als de zorgvraag van de cliënt groter is dan de zorg die de cliënt krijgt uit het zorgprofiel. U kunt dan als zorgaanbieder Meerzorg voor uw cliënt aanvragen. De volledige regeling Meerzorg staat in het Voorschrift Zorgtoewijzing 2022, bijlage H. De regeling is van toepassing voor de sectoren Gehandicaptenzorg (GZ), Verpleging en Verzorging (VV) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Een aanvraag voor Meerzorg is mogelijk als:

 • de zorgvraag van uw cliënt 25% hoger ligt dan waarin zijn zorgprofiel voorziet;
 • de zorg niet (gedeeltelijk) overgenomen kan worden door bijvoorbeeld partner of familie;
 • de cliënt een indicatie heeft voor een van de volgende zorgprofielen:
  • ZZP 5, 7 & 8 VG
  • ZZP 5, 6 & 7 LG
  • ZZP 3 & 5 ZG
  • ZZP 4 & 5 LVG
  • ZZP SGLVG
  • ZZP 7 & 8 VV
  • GGZ-B 6 & 7

Hoe vraagt u Meerzorg aan?

Voor het aanvragen van Meerzorg voor cliënten die intramuraal verblijven en voor cliënten met een Volledig Pakket Thuis (VPT) kunt u Meerzorg aanvragen via het Meerzorg Sjabloon 2022 en de bijbehorende vragenlijst en rekenhulp. Het is mogelijk om een individuele aanvraag te doen of een aanvraag voor groepsmeerzorg. 

Voor het aanvragen van Meerzorg voor cliënten met een modulair pakket thuis gebruikt u het adviesformulier en de rekenmodule. Vul daarbij ook het tabblad ‘Meerzorgonderbouwing’ in.

De aanvraag dient u in via het VECOZO-notitieverkeer. De beoordeling vindt plaats door het zorgkantoor. Wij nemen uw aanvraag alleen in behandeling als alle verplichte velden en tabbladen zijn ingevuld en verstuurd. Dus ook de vragenlijst en rekenhulp. Wij beoordelen uw aanvraag binnen 6 weken. U ontvangt dan van ons een beschikking via het VECOZO-notitieverkeer.

Nieuwe systematiek Meerzorg

Uiterlijk 1 juli 2022 wordt een nieuwe systematiek voor het bepalen van intramurale Meerzorg geïmplementeerd. Het invoeren van de nieuwe systematiek heeft gevolgen voor nieuwe en aflopende intramurale aanvragen in 2022. Hieronder de werkwijze die we hanteren:

 • Her-aanvragen individuele Meerzorg 1-1-2022 tot 1-7-2022

Alle lopende besluiten voor de individuele Meerzorg met een aanvraagdatum tussen 1-1-2022 en 1-7-2022 worden in principe verlengd met minimaal 6 maanden. De verlenging is wel onder voorbehoud van het melden van afbouw of beëindiging van de Meerzorg. Wanneer er afbouw heeft plaatsgevonden vragen wij u wel om een her-aanvraag te doen. Dit kan met het Meerzorg sjabloon 2022 en de bijhorende vragenlijst. Bij beëindiging meldt u dit via de normale weg.

 • Aflopende beschikkingen vanaf 1-7-2022

Voor Meerzorg beschikkingen die aflopen na 1 juli 2022 is de nieuwe systematiek van toepassing. Hierover wordt nog gecommuniceerd.

 • Nieuwe aanvragen 1-1-2022 tot 1-7-2022

Nieuwe Meerzorg aanvragen vanaf 1-1-2022 kunt u tot het moment van de start van de nieuwe systematiek aanvragen met behulp van het Meerzorg sjabloon 2022 en de bijhorende vragenlijst en rekenhulp. Per aanvraag zal een logische duur van de beschikking bekeken worden, waarbij het streven is zo snel mogelijk aan te sluiten bij de nieuwe systematiek.

Declareren Meerzorg

U kunt de Meerzorg pas declareren nadat u een positief besluit van ons heeft ontvangen. De Meerzorg kan gedeclareerd worden via de prestatie ZMZ01. Zodra u Meerzorg declareert, vervallen alle andere toeslagen.

Documenten nieuwe systematiek meerzorg