Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Woont u in één van deze onderstaande gemeenten, dan kunt u terecht bij Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Kaart van werkgebied Zorgkantoor zorg en zekerheid

Extra zorg nodig

Heeft uw Wlz-cliënt meer zorg nodig naast zijn/haar Wlz-indicatie? Lees hier hoe u extra budget kunt aanvragen.

Wanneer een Wlz-cliënt niet voldoende zorg krijgt, dan heeft de Wlz-cliënt mogelijk recht op extra budget. Waarvoor kunt u als zorgaanbieder extra budget aanvragen?

 • Verschillende toeslagen
  Een extra toeslag is mogelijk als meer zorg nodig is dan op grond van de indicatie mogelijk is én de zorgbehoefte bestaat uit: gespecialiseerde epilepsiezorg, chronische invasieve beademing, non-invasieve beademing, klinisch intensieve behandeling, niet-strafrechtelijke forensische psychiatrie, CVA (beroerte), ziekte van Huntington, observatie. Een toeslag kan zowel bij verblijf in een instelling als in de thuissituatie (bij volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) en persoonsgebonden budget (pgb)). Er moet zijn voldaan aan specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2022 en de Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2022  van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 
 • Meerzorg
  U kunt meerzorg aanvragen als uw Wlz-cliënt tijdelijk of voor langere tijd minimaal 25% meer zorg per week nodig heeft dan in het indicatiebesluit staat.
 • Persoonlijk assistentiebudget (PAB)
  U kunt persoonlijk assistentiebudget aanvragen als uw Wlz-cliënt persoonlijke assistentie nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen of aan de maatschappij deel te kunnen nemen.
 • Extra kosten thuis (EKT)
  U kunt extra kosten thuis aanvragen als uw Wlz-cliënt intensieve of extra zorg nodig heeft, maar thuis wilt blijven wonen.
 • Gespecialiseerd verpleegkundig handelen na ontslag uit ziekenhuis
  U kunt een toeslag aanvragen als u verpleegkundige zorg nodig heeft nadat u uit het ziekenhuis bent ontslagen. Denk bijvoorbeeld aan wondverzorging of het toedienen van injecties. Het moet dan wel gaan om een medisch-specialistische ingreep die u in het ziekenhuis hebt ondergaan.
 • Palliatief terminale zorg (ook thuis)
  De palliatief terminale zorg omvat alle zorg in de laatste levensfase. Voorbeelden zijn verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding van de cliënt en zijn of haar naasten. Ook met een pgb kunt uw Wlz-cliënt palliatief terminale zorg thuis ontvangen.
 • Duurdere behandeling of begeleiding
  U kunt een toeslag aanvragen voor het inzetten van duurdere behandeling of begeleiding.