Zorginkoop

Wij geven uitvoering aan de Wet langdurige zorg binnen de regio’s Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord. Waar letten wij op bij het inkopen van zorg?

Onze doelstelling is om voldoende kwalitatief toereikende zorg in te kopen tegen zo laag mogelijke kosten.  

Bij de zorginkoop houden wij ons aan landelijke wet- en regelgeving en werken we binnen een regionaal begrensd budget. Ons regionaal budget wordt jaarlijks toegekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is voor ons niet altijd mogelijk om aan de financiële wensen van elke zorgaanbieder tegemoet te komen. Ook demografische ontwikkelingen zijn van invloed op het inkopen van geïndiceerde zorg. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een toename van het aantal ouderen in de regio. De prijs-kwaliteitverhouding is voor ons doorslaggevend bij het kiezen van een zorgaanbieder. Wij maken bij onze uiteindelijke keuze voor een zorgaanbieder geen onderscheid tussen bestaande of nieuwe organisaties.

Kijk voor het laatste nieuws voor zorgaanbieders op onze nieuwspagina.