Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Informatie voor nieuwe aanbieders

Wat moet u als nieuwe zorgaanbieder weten over het aangaan van een overeenkomst met zorgkantoor Zorg en Zekerheid?

Heeft u nog niet eerder een overeenkomst met ons gehad? Hier vindt u de drie stappen die u op weg helpen naar een overeenkomst met ons. Onder aan de pagina vindt u de download van het nu geldende inkoopkader nieuwe aanbieders.

Webinar inkoopbeleid 2021

Op woensdag 3 juni 2020 ligt het zorgkantoor het inkoopbeleid 2021 via een webinar toe. Deze webinar is van 10.00u-11.30u of van 16.00-17.30u. U kunt zicht hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar: zorginkoop.wlz@zorgenzekerheid.nl. 

Stap 1. Hoe vraagt u een WTZi-toelating aan?

Wilt u Wlz-zorg aanbieden? Dan moet u aan bepaalde eisen volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) voldoen. U moet deze WTZi-toelating aanvragen wanneer u:

  • een nieuwe instelling opricht om zorg te leveren voor de Zvw of Wlz; of

  • zorg aan gaat bieden die nog niet in uw huidige toelating is verwerkt (bijvoorbeeld een nieuwe Wlz-functie); of

  • wijzigingen wilt aanbrengen aan de naam of het adres van uw instelling of het aantal plaatsen waarvoor u bent toegelaten.

Bij wie moet u de WTZi-toelating aanvragen?

Het ministerie van VWS verleent de toelatingen. De afdeling Toelating zorginstellingen van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) behandelt uw aanvraag. U dient uw aanvraag in met het aanvraagformulier 'nieuwe toelating' of 'wijziging toelating'. U kunt deze downloaden op de WTZi-website. Daar vindt u ook de informatie over de regelgeving en procedures. U kunt uitgaan van een behandeltermijn van 16 weken.

Stap 2. Hoe krijgt u een overeenkomst Wlz met ons zorgkantoor?

Gelijke kansen voor nieuwe en eerder gecontracteerde zorgaanbieders vinden we belangrijk. Indien u voldoet aan alle geschiktheid- en gunningseisen (volgens ons inkoopbeleid) kunt u een offerte indienen. Wij beoordelen dan of u voldoet aan de voorwaarden en sturen u een terugkoppeling per brief. Daarin informeren wij u ook wanneer u uw budgetformulier bij de NZa moet indienen. Om dit te kunnen doen, moet u een inlogcode voor het webportaal van de NZa hebben. Deze kunt u eenvoudig bij de NZA aanvragen. Vul bij de aanvraag de juiste zorgkantoorregio en het juiste contracterend zorgkantoor in.

Stap 3. Hoe gaat het na de overeenkomst verder?

Om als zorgaanbieder deel te kunnen nemen aan het iWlz-berichtenverkeer, het notitieverkeer en het declaratieverkeer heeft u het volgende nodig:

  • geschikt softwareprogramma voor iWlz-berichten en declaratieberichten;

  • een VECOZO-certificaat;

  • een AGB-code.

Meer informatie voor nieuwe zorgaanbieders vindt u in de download onder aan de pagina.

Waarom is een VECOZO-certificaat nodig?

VECOZO is de organisatie die de volgende communicatiekanalen beheert:

  • VECOZO - schakelpunt (VSP) voor het iWlz-berichtenverkeer

  • Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) voor het declaratieverkeer

Voor het VSP én het EDP vraagt u toegang aan. Alle informatie hiervoor vindt u op de VECOZO website.

Waarvoor is de AGB-code nodig?

Een AGB-code is nodig voor het iWlz-berichtenverkeer, het notitieverkeer en het declaratieverkeer. U kunt een nieuwe AGB-code via Vektis aanvragen. Hiervoor moet uw instelling al in het bezit zijn van een WTZi-toelating. Meer informatie vindt u op AGBcode.nl. Ook bij deze aanvraag moet u een zorgkantoorregio invullen. Vul hier dezelfde regio in als bij de aanvraag van de NZa-code.

Inkoopkader nieuwe aanbieders (geldig tot en met 2020).

Inkoopkader nieuwe aanbieders 2018 (geldig tot en met 2020)

Hieronder treft u als downloads aan het inkoopkader 2018 voor nieuwe zorgaanbieders en de regionale aanvulling 2019 op dat document.

Beide documenten zijn geldig voor 2019.

Heeft u vragen over iWlz?

Ma t/m vr 08:30 tot 17:00 uur