Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Woont u in één van deze onderstaande gemeenten, dan kunt u terecht bij Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Kaart van werkgebied Zorgkantoor zorg en zekerheid

Informatie voor nieuwe aanbieders

Hieronder wordt toegelicht wat u moet weten over het aangaan van een overeenkomst met het zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Onder aan de pagina vindt u de download van het nu geldende inkoopkader nieuwe aanbieders.

Stap 1. Wanneer kunt u zich inschrijven?

Voor een overeenkomst voor 2021 is er geen mogelijkheid meer om u in te schrijven. Voor 2022 zijn er nog twee mogelijkheden voor een tussentijdse inschrijving. Dat zijn de volgende twee perioden:

 • Van 1 januari tot 1 februari 2022: uw inschrijving wordt na 1 februari in behandeling genomen;
 • Van 1 februari tot 1 mei 2022: uw behandeling wordt na 1 mei in behandeling genomen.

Dit kunt u doen door een mail met de benodigde documenten te sturen naar zorginkoopWlz@zorgenzekerheid.nl 

Stap 2. Bekijk in het landelijk inkoopkader of u een nieuwe aanbieder bent in de Wlz of een bestaande aanbieder.

U heeft nog geen overeenkomst met ons zorgkantoor, maar wellicht heeft u wel een overeenkomst met een ander zorgkantoor. In hoofdstuk 4, paragraaf 4.3, van het landelijk inkoopkader 2020-2023, aanvullingen 2022, staat uitgelegd of u een ‘bestaande aanbieder’ bent maar nieuw voor het zorgkantoor, of een ‘nieuwe aanbieder’ in de Wlz. In beide situaties gelden andere eisen aan uw inschrijving en de documenten die u moet aanleveren. Lees dit dus goed door voordat u start met de aanvraag van een overeenkomst.

Stap 3. U heeft een WTZi toelating nodig: hoe vraagt u deze aan?

Eén van de eisen waar u aan moet voldoen om Wlz-zorg aan te bieden, is het voldoen aan bepaalde eisen volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) voldoen. U moet deze WTZi-toelating aanvragen wanneer u:

 • een nieuwe instelling opricht om zorg te leveren voor de Zvw of Wlz; of
 • zorg aan gaat bieden die nog niet in uw huidige toelating is verwerkt (bijvoorbeeld een nieuwe Wlz-functie); of
 • wijzigingen wilt aanbrengen aan de naam of het adres van uw instelling of het aantal plaatsen waarvoor u bent toegelaten.

Bij wie moet u de WTZi-toelating aanvragen?

Het ministerie van VWS verleent de toelatingen. De afdeling Toelating zorginstellingen van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)  behandelt uw aanvraag. U dient uw aanvraag in met het aanvraagformulier 'nieuwe toelating' of 'wijziging toelating'. U kunt deze downloaden op de WTZi-website Daar vindt u ook de informatie over de regelgeving en procedures. U kunt uitgaan van een behandeltermijn van 16 weken.

Stap 4. U kunt zich inschrijven via een e-mail

Inschrijven voor een overeenkomst doet u door de benodigde documenten te sturen naar zorginkoopWlz@zorgenzekerheid.nl.

Stap 5. Hoe beoordeelt het zorgkantoor uw inschrijving?

Gelijke kansen voor nieuwe en eerder gecontracteerde zorgaanbieders vinden we belangrijk. Indien u voldoet aan alle geschiktheid- en gunningseisen volgens het landelijk inkoopkader kunt u een offerte indienen. Als eerst beoordelen wij de door ingediende documenten en of deze voldoen aan de voorwaarden. Naast het beoordelen van de documenten op volledigheid en juistheid, bekijken we ook of u een leemte opvult in ons aanbod. Vervolgens vindt er een informatie gesprek plaats. Tenslotte ontvangt u een terugkoppeling van de beoordeling per brief. Indien er wordt overgegaan tot een overeenkomst, vindt er een inkoopgesprek plaats.  

Stap 6. Hoe gaat het na de overeenkomst verder?

Om als zorgaanbieder deel te kunnen nemen aan het iWlz-berichtenverkeer, het notitieverkeer en het declaratieverkeer heeft u het volgende nodig:

 • geschikt softwareprogramma voor iWlz-berichten en declaratieberichten;
 • een VECOZO-certificaat;
 • een AGB-code;
 • een regio NZa-code.

Meer informatie voor nieuwe zorgaanbieders vindt u in de download onder aan de pagina.

Waarom is een VECOZO-certificaat nodig?

VECOZO is de organisatie die de volgende communicatiekanalen beheert:

 • VECOZO - schakelpunt (VSP) voor het iWlz-berichtenverkeer
 • Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) voor het declaratieverkeer
 • Aanbieden van de overeenkomst

Voor het VSP én het EDP vraagt u toegang aan. Alle informatie hiervoor vindt u op de VECOZO website.

Waarvoor is de AGB-code nodig?

Naast dat u een AGB-code nodig heeft voor de inschrijving, heeft u deze ook nodig voor het iWlz-berichtenverkeer, het notitieverkeer en het declaratieverkeer. U kunt een nieuwe AGB-code via Vektis aanvragen. Hiervoor moet uw instelling al in het bezit zijn van een WTZi-toelating. Meer informatie vindt u op de website van Vektis.  Ook bij deze aanvraag moet u een zorgkantoorregio invullen. Vul hier dezelfde regio in als bij de aanvraag van de NZa-code.

Waarvoor is de NZa-code nodig?

U heeft specifiek voor de regio waar u de zorg gaat leveren een NZa-code nodig. Deze is nodig om er voor te zorgen dat het zorgkantoor een financiële afspraak met u kan maken. Meer informatie, onder andere over het aanvragen van een NZa-code, vindt u op de website van de NZa.

Heeft u vragen over deze informatie voor nieuwe zorgaanbieders?

Ma t/m vr 08:30 tot 17:00 uur