Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 08:30 tot 16:00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wilt u een overeenkomst met ons afsluiten voor onafhankelijke cliëntondersteuning in één van onze regio’s? Lees verder voor meer informatie.

Inkoop Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Het inkopen van onafhankelijke cliëntondersteuning is een belangrijke taak van het zorgkantoor. Onafhankelijke cliëntondersteuning is belangrijk om de eigen regie van cliënten te versterken bij het maken van weloverwogen keuzes over de zorg.

Verlengen inkoopkader

De zorgkantoren hebben besloten om het huidige inkoopkader van 2018-2020 te verlengen. Hierop is een addendum OCO 2021 gepubliceerd, zie hiervoor onderstaande documenten.

Nieuwe aanbieders voor 2021

Wilt u onafhankelijke cliëntondersteuning in onze regio aanbieden? Dan moet u voldoen aan bepaalde (kwaliteits)eisen in het kader Inkoop Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 en de toevoegingen of aanpassingen op dit kader die zijn opgenomen in het addendum onafhankelijke cliëntondersteuning 2021.

Heeft u nog geen overeenkomst en wilt u een nieuwe overeenkomst met ons afsluiten? U kunt u tot vrijdag 31 juli 2020 om 17.00 uur uur inschrijven. Stuur uw inschrijving en de bijbehorende documenten naar ocowlz@zorgenzekerheid.nl.

In het inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 en het bijbehorene addendum 2021 leest u welke criteria wij hanteren bij de beoordeling van inschrijvingen en welke informatie wij graag ontvangen als onderbouwing van uw inschrijving. U ontvangt uiterlijk maandag 14 september 2020 bericht of u in aanmerking komt voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak wij willen maken voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2021. Met nieuwe organisaties sluiten wij overeenkomsten voor één jaar.

Tijdschema inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning 2021

Publicatie van het Inkoopkader Onafhankelijke cliëntondersteuning en bijlagen op de websites van de zorgkantoren en start inschrijving

Vrijdag 29 mei 2020

Sluiting inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning

Vrijdag 31 juli 2020 om 17.00 uur

Beoordeling door zorgkantoren

Vanaf maandag 3 augustus 2020

Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen inclusief budgetplafond 2021

Maandag 14 september 2020

Mogelijkheid voor bezwaar

Tot maandag 28 september 2020 17.00 uur
Beantwoording bezwaren door zorgkantoor Maandag 12 oktober 2020 17.00 uur

Sluiten (Addendum op) overeenkomst inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning

Gedurende oktober 2020

Ingangsdatum overeenkomst

Vrijdag 1 januari 2021

Inkoopdocumentatie onafhankelijke cliëntondersteuning 2021

Hieronder vindt u de inkoopdocumentatie voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor het jaar 2021.