Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Woont u in één van deze onderstaande gemeenten, dan kunt u terecht bij Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Kaart van werkgebied Zorgkantoor zorg en zekerheid

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliëntondersteuners helpen cliënten de eigen regie te versterken zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken over de te ontvangen zorg. Wij lichten graag toe hoe de zorgkantoren onafhankelijke cliëntondersteuning contracteren voor 2022.

Voor het jaar 2022 hanteren we een eenjarig inkoopkader

Belangrijke reden om voor dit moment geen meerjarenkader te ontwerpen, ligt in een aantal toekomstige ontwikkelingen die in 2022 verder uitgekristalliseerd worden. De resultaten van de Pilots Volwaardig Leven en een aantal andere landelijke ontwikkelingen die nog lopen, vormen belangrijke input voor 2023 en verder. Vanaf 2023 zijn we van plan te gaan werken we met een meerjarig inkoopkader.

 

In het inkoopkader 2022 en de overeenkomst staat welke eisen gesteld worden

Zorgkantoren vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden voldoen aan (kwaliteits)eisen. In het inkoopkader 2022 en in de overeenkomst 2022 zijn deze eisen nader ingevuld.

 

Het contracteringsproces verloopt in een aantal stappen

Als u voor een overeenkomst in 2022 in aanmerking wil komen, dan verzoeken wij u om dit kenbaar te maken vóór 1 augustus 2021. Op bladzijde 12 van het inkoopkader leest u welke documentatie u hiervoor aanlevert. Op bladzijde 13 leest u hoe het selectieproces in z’n werk gaat.

Uiterlijk 15 september hoort u of u in aanmerking komt voor een overeenkomst.

 

Tijdschema inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning 2022

1 Publicatie van het Inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning 2022 en bijlagen op de websites van de zorgkantoren en start inschrijving 28 mei 2021
2 Mogelijkheid tot stellen van vragen 17 juni 2021
3 Publicatie van Nota van Inlichtingen 2022 30 juni 2021
4 Sluiting inschrijving voor inkoop Onafhankelijke Cliëntondersteuning 1 augustus 2021 (17.00 uur)
5 Beoordeling door zorgkantoren Vanaf 2 augustus 2021
6 Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen 15 september 2021
7 Mogelijkheid tot bezwaar 29 september 2021
8 Uiterste moment van reactie op bezwaar 15 oktober 2021
9 Sluiten overeenkomsten inkoop Onafhankelijke Cliëntondersteuning Oktober 2021
10 Ingang overeenkomst 1 januari 2022

Inkoopdocumenten OCO 2022

Hieronder vindt u de inkoopdocumenten voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor het jaar 2022.

Inkoopdocumenten vorige jaren