Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wilt u een overeenkomst met ons afsluiten voor onafhankelijke cliëntondersteuning in één van onze regio’s? Lees verder voor meer informatie.

Het inkopen van onafhankelijke cliëntondersteuning is een belangrijke taak van het zorgkantoor.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is belangrijk om de eigen regie van cliënten te versterken bij het maken van weloverwogen keuzes over de zorg.

Inkoop Onafhankelijke Cliëntondersteuning 2020

Welke eisen worden er gesteld?

Wilt u onafhankelijke cliëntondersteuning in onze regio aanbieden? Dan moet u voldoen aan bepaalde (kwaliteits)eisen in het kader Inkoop Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 en de toevoegingen of aanpassingen op dit kader die zijn opgenomen in het addendum onafhankelijke cliëntondersteuning 2020.

Bestaande organisaties

Organisaties met een meerjarenovereenkomst hebben een brief ontvangen met hierin het verzoek om de instemmingsverklaring en het format offerte onafhankelijke cliëntondersteuning in te vullen. Heeft u alleen een overeenkomst voor 2019? Dan hebben wij u geïnformeerd over de eventuele verlenging van de overeenkomst.

Financiële afspraak voor bestaande organisaties

Bent u een organisatie die Onafhankelijk Cliëntondersteuning (OCO) levert met een bestaande overeenkomst? Dan ontvangt u een (voorlopige) financiële afspraak.

Nieuwe aanbieders

Heeft u nog geen overeenkomst en wilt u een nieuwe overeenkomst met ons afsluiten? U kunt u tot 1 augustus 2019 17.00 uur inschrijven. Stuur uw inschrijving en de bijbehorende documenten naar ocowlz@zorgenzekerheid.nl.

In het inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 en het bijbehorene addendum 2020 leest u welke criteria wij hanteren bij de beoordeling van inschrijvingen en welke informatie wij graag ontvangen als onderbouwing van uw inschrijving. U ontvangt uiterlijk 16 september 2019 bericht of u in aanmerking komt voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak wij willen maken voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2020. Met nieuwe organisaties sluiten wij overeenkomsten voor één jaar.

Tijdschema inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning

Verwijzing naar reeds gepubliceerde inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 en start inschrijving

Woensdag 29 mei 2019

Sluiting indienen format offerte onafhankelijke cliëntondersteuning 2019

Donderdag 1 augustus 2019 om 17.00 uur

Beoordeling door zorgkantoren

Vanaf vrijdag 2 augustus 2019

Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen en (voor organisaties met bestaande overeenkomst) bekendmaking van de (voorlopige) financiële afspraak

Maandag 16 september 2019

Mogelijkheid tot bezwaar

Tot maandag 30 september 2019 17.00 uur
Beantwoording bezwaren door zorgkantoor Maandag 14 oktober 17:00 uur

Afsluiten overeenkomsten inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning

Gedurende oktober 2019

Ingangsdatum overeenkomst

Woensdag 1 januari 2020

 

Inkoopdocumentatie onafhankelijke cliëntondersteuning 2020

Hieronder vindt u de inkoopdocumentatie voor  onafhankelijke cliëntondersteuning voor het jaar 2020.

Inkoopdocumenten onafhankelijke cliëntondersteuning oude jaren

Hieronder vindt u de inkoopdocumenten voor onafhankelijke clntondersteuning over de jaren 2018 en 2019. Een deel van deze documenten is ook nog van toepassing op bestaande aanbieders in 2020.