Onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliëntondersteuners helpen cliënten de eigen regie te versterken zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken over de te ontvangen zorg. Wij lichten graag toe hoe de zorgkantoren onafhankelijke cliëntondersteuning contracteren voor 2024-2025.

Publicaties 30-6-2023 - Nota van Inlichtingen

Publicaties 1-6-2023 - Inkoopdocumenten OCO 2024-2025

Cliënten met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen een beroep doen op cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning is beschikbaar via het zorgkantoor of bij een organisatie voor onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Voor deze onafhankelijke cliëntondersteuning sluiten zorgkantoren overeenkomsten af met aanbieders van deze ondersteuning op basis van het vastgestelde landelijke inkoopbeleid.

Uitgangspunten

Het inkoopbeleid 2024-2025 beschrijft niet alleen de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook de procedure en de voorwaarden waaraan een OCO-aanbieder moet voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst met het zorgkantoor wordt uitgelegd. Hieronder staat in het kort hoe de contractering verloopt.

Inschrijving

De overeenkomsten met huidige OCO-aanbieders lopen tot en met 31 december 2023. Zowel nieuwe als bestaande OCO-aanbieders worden uitgenodigd om een inschrijving te doen voor 2024 en 2025.

Alle geïnteresseerde aanbieder van onafhankelijke cliëntondersteuning kunnen zich inschrijven voor de jaren 2024 en 2025. Het gaat om een tweejarige overeenkomst voor beide jaren. Per zorgkantoorregio is ruimte voor maximaal 4 organisaties.

Tijdschema

Publicatie inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024-2025

1 juni 2023

Mogelijkheid tot stellen van vragen via het zorgkantoor in uw regio

Tot 17 juni 2023 (12:00 uur)

Publicatie Nota van Inlichtingen 2024

Uiterlijk 30 juni 2023

Sluiting inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning

1 augustus 2023 om 17.00 uur

Beoordeling door zorgkantoren

Vanaf 2 augustus

Bekendmaking aanbieders die een overeenkomst krijgen

Uiterlijk 15 september 2023

Mogelijkheid tot bezwaar

Tot 29 september 2023 17.00 uur

Uiterste moment van reactie op bezwaar

Uiterlijk 15 oktober 2023

Sluiten overeenkomsten inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning

Oktober 2023

Ingangsdatum overeenkomst 2024-2025

1 januari 2024

Meer informatie over het inschrijven en de procedure staat in hoofdstuk 6 van het Inkoopbeleid onafhankelijke cliëntenondersteuning 2024-2025. Alle documenten met betrekking tot het inkoopbeleid zijn te vinden onderaan op deze pagina.

Inschrijven

Mocht u zich willen inschrijven dan kunt u onderstaande documenten mailen naar ocowlz@zorgenzekerheid.nl, voor 1 augustus 2023 om 17.00 uur.