Financieel Wlz 2024

Budgetafspraken 2024

Wij maken met u een budgetafspraak die we vastleggen in de comfortbrief. In het NZa-portaal leggen we een budgetafspraak vast op basis van een € 1,--afspraak. Deze budgetafspraak opgenomen in de comfortbrief is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: (1) Het volume van de herschikking (jaar t-1); (2) De nieuwe tarieven (jaar t); (3) Goedgekeurde groeiafspraken; (4) Crisisafspraak.

Voor de regionale ruimte nemen wij uw budgetafspraak op in uw comfortbrief tegen 95%. Crisisafspraken nemen we wel tegen 100% mee. Het budget dat is afgesproken in de comfortbrief wordt onderverdeeld in de leveringsvormen MPT, VPT en intramuraal. Hierbij is het mogelijk om te schuiven tussen prestaties, maar in principe niet tussen de leveringsvormen. Mochten er tijdens de herschikking regionaal onvoldoende middelen beschikbaar zijn, dan kan het zorgkantoor de plafonds per leveringsvorm toepassen.

Planning Budgetafspraak 2024

  • Uiterlijk 14 juli 2023: Communicatie voorstel tariefpercentage 2024 (verantwoordelijk: zorgkantoor);
  • September - oktober 2023: Invullen formulier NZa-portaal o.b.v. € 1 – afspraak (verantwoordelijk: Zorgaanbieder);
  • Uiterlijk 20 oktober 2023: Terugkoppeling maatwerkafspraken (innovatie, knelpunten, hardheidsclausule) en tarief (verantwoordelijk: Zorgkantoor);
  • Vanaf 20 oktober 2023: Terugkoppeling comfortbrief incl. groeiafspraken en tarievenlijst (verantwoordelijk: Zorgkantoor);
  • 31 oktober 2023: Uiterlijke inzenddatum budgetformulier NZa-portaal (verantwoordelijk: zorgaanbieder);
  • 14 november 2023: Indienen formulier budget 2024 (verantwoordelijk: Zorgkantoor).

Maatwerkafspraken

U dient uw maatwerkafspraken uiterlijk 4 augustus 17.00 uur in Vecozo geüpload te hebben conform (regionaal) beleid. Hier kunt u ook aangeven of u voornemens bent een hardheidsclausule in te dienen.

Groeiverzoeken

U kunt uw groeiverzoek voor 2024 indienen bij uw inkoper en bespreken tijdens het inkoopgesprek. 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via productiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.