Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Inkoopbeleid 2021

De zorgkantoren hebben hun zorginkoopbeleid voor 2021-2023 gepubliceerd. Op deze pagina vindt u alle (aanvullingen op de) landelijke en regionale documenten voor de zorginkoop Wlz 2021 van de zorgkantoor regio's Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. 

Nieuwe aanbieders

Informatie voor nieuwe Wlz aanbieders vindt u op onze informatiepagina voor nieuwe aanbieders.

Publicatie Nota van Inlichtingen op basis van uitspraak voorzieningenrechter in kort geding

Op 1 oktober 2020 heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding over het zorginkoopkader voor de langdurige zorg. De exacte implicaties van het vonnis leest u in de Nota’s van Inlichtingen (NvI). In de landelijke NvI leest u de wijzigingen van het landelijk inkoopkader Wlz 2021-2023. In de regionale Nota van Inlichtingen leest u de wijzigingen van zorgkantoren Amstelland de Meerlanden en Zuid-Holland Noord.

Extra inschrijvingsmogelijkheid voor Wlz-overeenkomst 2021 voor nieuwe ggz-zorgaanbieder

Per 1-1-2021 wordt de Wlz verbreed voor de ggz-populatie; naast tijdelijk voortgezet verblijf op een klinische afdeling komt een nieuwe ggz-doelgroep naar de Wlz. Het gaat om klanten die een ggz-aandoening hebben en een blijvende levenslange behoefte aan 24 uur toezicht of zorg in de nabijheid. Veel van deze toekomstige Wlz-klanten ontvangen nu zorg via de WMO op een beschermd woonplek of stromen uit na een ggz-opnamen. Landelijk zijn klantvertegenwoordiging, zorgaanbieders, centrumgemeenten en zorgkantoren betrokken bij het voorbereidingstraject om inzicht te krijgen welke klanten komen over naar de Wlz en bij welke zorgaanbieders willen zij deze ggz-Wlz -zorg ontvangen. Het CIZ geeft de indicaties af voor mensen die toegang krijgen tot de ggz -Wlz krijgen per 1-1-2021. Helaas is op de plande datum van 1 oktober 2020 nog niet iedereen geïndiceerd waardoor zorgkantoren nog niet weten welke zorgaanbieders aan deze doelgroep ggz-Wlz willen bieden per  1-1-2021. Het CIZ verwacht half november de indicaties te hebben afgerond. Zorgkantoor Zuid Holland Noord en Amstelland de Meerlanden maken daarom in dit voorbereidingsjaar mogelijk om u alsnog in te schrijven als nieuwe ggz-zorgaanbieder voor deze doelgroep in onze zorgkantoorregio’s.

Wij ontvangen uw inschrijving die voldoet aan de vereiste opgenomen in het landelijk inkoopkader 2021 dan ook graag per mail zorginkoop.wlz@zorgenzekerheid.nl  uiterlijk 15 november 2020.

Nota van Inlichtingen

Hierbij treft u de Nota van Inlichtingen aan bij het Landelijke inkoopkader Wlz 2021-2023 met vragen en antwoorden waarin opgenomen een toelichting op specifieke onderwerpen en ontwikkelingen.

Hierbij treft u de Nota van Inlichtingen aan bij het Regionale inkoopkader Wlz 2021-2023 voor zorgkantoren AM en ZHN met vragen en antwoorden waarin opgenomen een toelichting op specifieke onderwerpen en ontwikkelingen.

Landelijke Inkoopdocumenten 2021

Hier treft u de landelijke inkoopdocumenten 2021 aan met een toelichting op specifieke onderwerpen en ontwikkelingen.

Voor het Aanvraag en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget 2021 verwijzen wij u naar het juiste publicatie document op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). 

Regionale Inkoopdocumenten 2021

Hier treft u de regionale inkoopdocumenten 2021 aan met een toelichting op specifieke onderwerpen en ontwikkelingen.

Onderstaand treft u de presentatie en opname aan over Inkoopkader Wlz 2021-2023 door Zorgkantoor Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord van 3 juni 2020. De vragen zijn onder voorbehoud beantwoord. Een definitief antwoord kunt u tegemoet zien in de Nota van Inlichtingen. In aanvulling op de beantwoording van de vragen maken wij u erop attent dat de Nota van Inlichtingen integraal onderdeel is van het zorginkoopbeleid, waaraan eventuele latere bezwaren getoetst zal worden.

U kunt de webinar ook terugkijken via deze link.