Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Woont u in één van deze onderstaande gemeenten, dan kunt u terecht bij Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Kaart van werkgebied Zorgkantoor zorg en zekerheid

Inkoopbeleid 2021

De zorgkantoren hebben hun zorginkoopbeleid voor 2021-2023 gepubliceerd. Op deze pagina vindt u alle (aanvullingen op de) landelijke en regionale documenten voor de zorginkoop Wlz 2021 van de zorgkantoor regio's Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. 

Nieuwe aanbieders

Informatie voor nieuwe Wlz aanbieders vindt u op onze informatiepagina voor nieuwe aanbieders.

Publicatie Nota van Inlichtingen op basis van uitspraak voorzieningenrechter in kort geding

Op 1 oktober 2020 heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding over het zorginkoopkader voor de langdurige zorg. De exacte implicaties van het vonnis leest u in de Nota’s van Inlichtingen (NvI). In de landelijke NvI leest u de wijzigingen van het landelijk inkoopkader Wlz 2021-2023. In de regionale Nota van Inlichtingen leest u de wijzigingen van zorgkantoren Amstelland de Meerlanden en Zuid-Holland Noord.

Extra inschrijvingsmogelijkheid voor Wlz-overeenkomst 2021 voor nieuwe ggz-zorgaanbieder

Per 1-1-2021 wordt de Wlz verbreed voor de ggz-populatie; naast tijdelijk voortgezet verblijf op een klinische afdeling komt een nieuwe ggz-doelgroep naar de Wlz. Het gaat om klanten die een ggz-aandoening hebben en een blijvende levenslange behoefte aan 24 uur toezicht of zorg in de nabijheid. Veel van deze toekomstige Wlz-klanten ontvangen nu zorg via de WMO op een beschermd woonplek of stromen uit na een ggz-opnamen. Landelijk zijn klantvertegenwoordiging, zorgaanbieders, centrumgemeenten en zorgkantoren betrokken bij het voorbereidingstraject om inzicht te krijgen welke klanten komen over naar de Wlz en bij welke zorgaanbieders willen zij deze ggz-Wlz -zorg ontvangen. Het CIZ geeft de indicaties af voor mensen die toegang krijgen tot de ggz -Wlz krijgen per 1-1-2021. Helaas is op de plande datum van 1 oktober 2020 nog niet iedereen geïndiceerd waardoor zorgkantoren nog niet weten welke zorgaanbieders aan deze doelgroep ggz-Wlz willen bieden per  1-1-2021. Het CIZ verwacht half november de indicaties te hebben afgerond. Zorgkantoor Zuid Holland Noord en Amstelland de Meerlanden maken daarom in dit voorbereidingsjaar mogelijk om u alsnog in te schrijven als nieuwe ggz-zorgaanbieder voor deze doelgroep in onze zorgkantoorregio’s.

Wij ontvangen uw inschrijving die voldoet aan de vereiste opgenomen in het landelijk inkoopkader 2021 dan ook graag per mail zorginkoop.wlz@zorgenzekerheid.nl  uiterlijk 15 november 2020.

Nota van Inlichtingen

Hierbij treft u de Nota van Inlichtingen aan bij het Landelijke inkoopkader Wlz 2021-2023 met vragen en antwoorden waarin opgenomen een toelichting op specifieke onderwerpen en ontwikkelingen.

Hierbij treft u de Nota van Inlichtingen aan bij het Regionale inkoopkader Wlz 2021-2023 voor zorgkantoren AM en ZHN met vragen en antwoorden waarin opgenomen een toelichting op specifieke onderwerpen en ontwikkelingen.

Landelijke Inkoopdocumenten 2021

Hier treft u de landelijke inkoopdocumenten 2021 aan met een toelichting op specifieke onderwerpen en ontwikkelingen.

Voor het Aanvraag en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget 2021 verwijzen wij u naar het juiste publicatie document op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). 

Regionale Inkoopdocumenten 2021

Hier treft u de regionale inkoopdocumenten 2021 aan met een toelichting op specifieke onderwerpen en ontwikkelingen.

Onderstaand treft u de presentatie en opname aan over Inkoopkader Wlz 2021-2023 door Zorgkantoor Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord van 3 juni 2020. De vragen zijn onder voorbehoud beantwoord. Een definitief antwoord kunt u tegemoet zien in de Nota van Inlichtingen. In aanvulling op de beantwoording van de vragen maken wij u erop attent dat de Nota van Inlichtingen integraal onderdeel is van het zorginkoopbeleid, waaraan eventuele latere bezwaren getoetst zal worden.

U kunt de webinar ook terugkijken via deze link.