Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Inkoopbeleid 2021

Hier vindt u alle informatie over de zorginkoop Wlz 2021 voor de regio Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden.

De zorgkantoren hebben hun zorginkoopbeleid voor 2021-2023 gepubliceerd. Op deze pagina vindt u alle (aanvullingen op de) landelijke en regionale documenten voor de zorginkoop Wlz 2021 van de zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden. 

Nieuwe aanbieders

Informatie voor nieuwe Wlz aanbieders vindt u op onze informatiepagina voor nieuwe aanbieders.

Nota van Inlichtingen

Hierbij treft u de Nota van Inlichtingen aan bij het Landelijke inkoopkader Wlz 2021-2023 met vragen en antwoorden waarin opgenomen een toelichting op specifieke onderwerpen en ontwikkelingen.

Hierbij treft u de Nota van Inlichtingen aan bij het Regionale inkoopkader Wlz 2021-2023 voor zorgkantoren AM en ZHN met vragen en antwoorden waarin opgenomen een toelichting op specifieke onderwerpen en ontwikkelingen.

Online presentatie inkoopkader 2021 en verder

Onderstaand treft u de presentatie en opname aan over Inkoopkader Wlz 21-23 door Zorgkantoor Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord van 3 juni 2020.

De vragen zijn onder voorbehoud beantwoord. Een definitief antwoord kunt u tegemoet zien in de Nota van Inlichtingen. In aanvulling op de beantwoording van de vragen maken wij u erop attent dat de Nota van Inlichtingen integraal onderdeel is van het zorginkoopbeleid, waaraan eventuele latere bezwaren getoetst zal worden.

U kunt de webinar ook terugkijken via deze link.

Landelijke Inkoopdocumenten 2021

Hier treft u de landelijke inkoopdocumenten 2021 aan met een toelichting op specifieke onderwerpen en ontwikkelingen.

Regionale Inkoopdocumenten 2021

Hier treft u de regionale inkoopdocumenten 2021 aan met een toelichting op specifieke onderwerpen en ontwikkelingen.