Transitiemiddelen 2022-2023

Transitiemiddelen 2022-2023 voor de ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

 

 

Om de langdurige zorg ook in de toekomst toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden is het noodzakelijk om betekenisvolle stappen te zetten op onder meer het gebied van de arbeidsmarkt, het scheiden van wonen en zorg en innovaties en technologie.. Het ministerie van VWS heeft aangegeven deze beweging landelijk een impuls te willen geven door, tijdelijk voor de periode 2022-2026, transitiemiddelen beschikbaar te stellen aan de regio. Deze transitiemiddelen vallen uiteen in twee delen: 

  • Regionaal stimuleringsbudget voor regionale samenwerking, modern werkgeverschap en innovaties, bestemd voor initiatieven in de sectoren ouderenzorg (V&V) en gehandicaptenzorg (GZ); 
  • Regiobudget voor scheiden van wonen zorg, bestemd voor initiatieven in de sector ouderenzorg (V&V). 

Op deze pagina vindt u de landelijke en regionale aanvulling op het inkoopkader, waarin u vindt hoe wij deze middelen gaan inzetten.

  • Aanvullend landelijk inkoopkader 2022 en 2023 transitiemiddelen;
  • Regionale aanvulling 2022-2023 transitiemiddelen;
  • Vragen format t.b.v. Nota van inlichtingen.