Rechten en plichten

Wat zijn de rechten en plichten bij het zorgweigering en zorgbeëindiging? Raadpleeg het proces in het Voorschrift zorgtoewijzing!

Zorgweigering en zorgbeëindiging

In de Wlz geldt een zorgplicht voor zorgkantoren. Dat houdt in dat zorgkantoren zich inspannen en zoveel mogelijk doen om het recht van de cliënt (de verzekerde) op passende Wlz-zorg te realiseren. Voor het invullen van de zorgplicht sluiten zorgkantoren overeenkomsten met zorgaanbieders. Met het afsluiten van een overeenkomst stelt de zorgaanbieder zich ook verplicht om te voorzien in de behoefte aan Wlz-zorg die cliëntgericht, doeltreffend en recht- en doelmatig geleverd wordt. Zorgweigering of zorgbeëindiging kan daarom niet zomaar plaatsvinden, daarvoor gelden procesafspraken die staan vermeld in het Voorschrift zorgtoewijzing. Raadpleeg de pagina iWlz 2.3 om het huidige Voorschrift in te zien.

Heeft u vragen?

Voor vragen over zorgweigering en zorgbeëindiging in de regio's Zuid-Holland Noord of Amstelland en de Meerlanden kunt u contact opnemen met het zorgkantoor.