Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 08:30 tot 16:00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Rechten en plichten

Wat zijn de rechten en plichten bij het zorgweigering en zorgbeëindiging? Raadpleeg het proces in het Voorschrift zorgtoewijzing 2020!

Zorgweigering en zorgbeëindiging

In de Wlz geldt een zorgplicht voor zorgkantoren. Dat houdt in dat zorgkantoren zich inspannen en zoveel mogelijk doen om het recht van de cliënt (de verzekerde) op passende Wlz-zorg te realiseren. Voor het invullen van de zorgplicht sluiten zorgkantoren overeenkomsten met zorgaanbieders. Met het afsluiten van een overeenkomst stelt de zorgaanbieder zich ook verplicht om te voorzien in de behoefte aan Wlz-zorg die cliëntgericht, doeltreffend en recht- en doelmatig geleverd wordt. Zorgweigering of zorgbeëindiging kan daarom niet zomaar plaatsvinden, daarvoor gelden procesafspraken die staan vermeld in hoofdstuk 5 van het Voorschrift zorgtoewijzing 2020.

Heeft u vragen?

Voor vragen over zorgweigering en zorgbeëindiging in de regio's Zuid-Holland Noord of Amstelland en de Meerlanden kunt u contact opnemen met het zorgkantoor.