Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Declareren

Hoe moet u de zorg die u aan een cliënt heeft geleverd declareren? U leest het hier. ✓ Declareren op cliëntniveau ✓ Declaratieprotocol ✓ Invulinstructie AW319

Hoe moet u de zorg die u aan een cliënt heeft geleverd declareren? U vindt hier informatie over invulinstructies, declareren op cliëntniveau, declaratiebeleid en hulptabellen.

Hoe werkt declareren op cliëntniveau?

In 2018 dienen de AW319-bestanden (declareren op cliëntniveau) aangeleverd te worden binnen maximaal 17 werkdagen na afloop van de declaratieperiode. Zie voor meer informatie: het declaratieprotocol Wlz 2018.

Invulinstructie AW319.

Op de website van Vektis vindt u de laatste standaardbeschrijving, invulinstructie, bedrijfs- en controleregels, erratum/addendum en de  EI-standaarden voor de AW319 en AW320.

Hulptabellen voor het declaratieproces Wlz.

Op de website van Vektis kunt u de aangepaste en definitieve versie van de koppeltabel downloaden. Ook vindt u er de controle-matrices voor de AW319 vanaf 2014 tot en met heden.

Declaratieprotocol omtrent jaarovergangen.

Voor een correcte verwerking van de declaraties moet u ze over de jaren 2017 en 2018 in twee aparte bestanden aanleveren. Het kalenderjaar is hierbij leidend, omdat contractafspraken ook per jaar gemaakt worden. Uit het declaratieprotocol 2018: ‘Een declaratie mag alleen declaratieregels bevatten die betrekking hebben op hetzelfde kalenderjaar. Correcties over voorgaande kalenderjaren dienen in een aparte declaratie te worden aangeleverd.’ (artikel 3 lid 4). Bestanden over 2017 konden aangeleverd worden tot en met 5 maart 2018.

Vermindering administratieve lasten bij medisch specialistische zorg thuis.

De beleidsregel Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) is met ingang van 1 januari 2018 vervallen. De consequenties van dit besluit voor ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorgaanbieders en zorgverzekeraars/zorgkantoren zijn verwerkt in een factsheet. De factsheet vindt u als download onder deze tekst.

Contactgegevens afdeling declaraties

Gebruik doorkiesoptie 4