Mondzorg

Bent u op zoek naar het tariefbeleid mondzorg? Wilt u weten hoe u tandheelkundige zorg in de Wlz kunt declareren? Hier vindt u alle informatie.

Als u tandheelkundige zorg levert aan een cliënt die verblijft in een Wlz-zorginstelling in de regio Zuid Holland-Noord of Amstelland en de Meerlanden, dan declareert u deze zorg bij ons. Let wel, u kunt alleen voor cliënten met verblijf inclusief behandeling tandheelkundige zorg via de Wlz declareren. Dit kunt u controleren via de Wlz raadpleegfunctie van VECOZO. Desgewenst kunt u dit ook navragen bij de zorginstelling waar de cliënt verblijft. Declaraties kunnen digitaal ingediend worden via VECOZO. Hiervoor dient u een geldig certificaat te hebben dat u kunt aanvragen bij VECOZO. 

Tariefbeleid 2023

Wij hanteren per 1 januari 2023 de volgende, door de NZa vastgestelde, tarieven:

U25

Tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling (tijdtarief per vijf minuten)

€ 15,14

U35

Tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder (tijdtarief per vijf minuten). 

€ 17,47

Het zorgkantoor behoudt het recht om afwijkende prijsafspraken te maken met individuele mondzorgprofessionals.

Belangrijke documenten mondzorg Wlz

De belangrijkste documenten met aanvullende informatie over Mondzorg Wlz kunt u raadplegen via onderstaande links. 

Opgeven of aanpassen IBAN

U kunt zonder contract mondzorg declareren voor cliënten die verblijven inclusief behandeling in een van onze zorgkantoorregio’s.
Hiervoor hebben wij wel uw IBAN nodig die u via de website van onze zorgverzekeraar kunt opgeven. Ook als u een IBAN wilt aanpassen kunt u dat hier doen.

Aanvragen machtigingen

Een aanvraag voor mondzorgbehandeling van een cliënt met een Wlz-indicatie dient u, vóór het uitvoeren van de behandeling, in bij het zorgkantoor via Vecozo. Voor onderstaande behandelingen hebt u een goedkeuring/machtiging nodig:

  • Algehele anesthesie: alleen als vorige behandeling onder algehele anesthesie korter dan twaalf maanden geleden was.
  • Protheses: alleen van toepassing als de prothese wordt vervangen binnen vijf jaar. Of als de kosten van de prothese hoger zijn dan de maximale kosten die het zorgkantoor hanteert (€ 850). Voor overige situaties geldt geen machtigingseis.
  • Mesostructuur en/of klikgebit op implantaten in de onderkaak: alleen van toepassing als de mesostructuur en/of het klikgebit binnen vijf jaar wordt vervangen of als de kosten van de mesostructuur en/of het klikgebit hoger zijn dan de maximale kosten die het zorgkantoor hanteert (€ 1.400). Voor overige situaties geldt geen machtigingseis.
  • Bijzondere orthodontische hulp (B- en C-categorie): kan alleen door orthodontisten aangevraagd worden. Digitale mondfoto’s of foto’s van het gipsmodel moeten toegevoegd worden bij het indienen van deze aanvraag. Overige orthodontische behandelingen hoeven niet aangevraagd te worden.
  • Uitgebreid kroon- en brugwerk (zowel op natuurlijke elementen als op implantaten): Kroon- en brugwerk vraagt u alleen aan als het om vier of meer inlays, kronen en/of brug(tussen)delen gaat in een periode van twaalf maanden.
  • Mesostructuur en/of klikgebit op implantaten in de bovenkaak: alleen van toepassing als het klikgebit binnen vijf jaar wordt vervangen of als de kosten van het klikgebit hoger zijn dan de maximale kosten die het zorgkantoor hanteert (€ 1.800). Voor overige situaties geldt geen machtigingseis.
  • Implantaten in de edentate onderkaak.
  • Implantaten in de dentate kaak.
  • Implantaten in de edentate bovenkaak.

Contactgegevens afdeling declaraties Mondzorg

Gebruik doorkiesoptie 4, elke werkdag bereikbaar tot 12.00u