Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 08:30 tot 16:00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Mondzorg

Bent u op zoek naar het tariefbeleid mondzorg 2021? Wilt u weten hoe u tandheelkundige zorg in de Wlz kunt declareren?

Als u tandheelkundige zorg levert aan een cliënt die verblijft in een Wlz-zorginstelling in de regio Zuid-Holland Noord of Amstelland en de Meerlanden, dan declareert u deze zorg bij ons. Let wel, u kunt alleen voor cliënten met verblijf inclusief behandeling tandheelkundige zorg via de Wlz declareren. Dit kunt u controleren via de Wlz raadpleegfunctie van VECOZO. Declaraties kunnen digitaal ingediend worden via VECOZO. Hiervoor dient u een geldig certificaat te hebben dat u kunt aanvragen bij VECOZO. 

Tariefbeleid 2021

Wij hanteren per 1 januari 2021 de volgende, door de NZa vastgestelde, tarieven:

U25

Tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling (tijdtarief per vijf minuten)

€ 13,73

U35

Tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder (tijdtarief per vijf minuten). Een vereiste hiervoor is dat de zorgverlener minimaal 4 halve dagen per week in de praktijk werkzaam is.

€ 15,84

Onder aan deze pagina vindt u de NZa beleidsregel waarin deze tarieven zijn opgenomen.

Eerder vastgestelde tariefdifferentiaties komen hiermee te vervallen. Mocht u vragen hebben over welk tarief voor u van toepassing is, neemt u dan contact op via declaratieswlz@zorgenzekerheid.nl.

Het zorgkantoor behoudt het recht om afwijkende prijsafspraken te maken met individuele mondzorgprofessionals.

Tariefbeleid 2020

U25

Tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling (tijdtarief per vijf minuten)

€ 13,28

U35

Tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder (tijdtarief per vijf minuten)

€ 15,32

Belangrijke documenten mondzorg Wlz

De belangrijkste documenten met aanvullende informatie over Mondzorg Wlz kunt u hieronder downloaden of kunt u raadplegen via onderstaande links. 

Zie voor de prestatie en tariefbeschikking (Nza) de website van Overheid.

Zie voor hulptabel (Vektis) de website van Vektis.