Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 09.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Mondzorg

Bent u op zoek naar het tariefbeleid mondzorg 2020? Wilt u weten hoe u tandheelkundige zorg in de Wlz kunt declareren?

Voorschot op compensatieregeling Wlz mondzorg vanaf nu mogelijk

De Nederlandse Zorgautoriteit is bezig de beleidsregel ter compensatie voor aanbieders van langdurige zorg uit te breiden naar mondzorgprofessionals. Wlz mondzorgaanbieders die in financiële nood zijn gekomen door de coronacrisis, kunnen vooruitlopend op de aanpassing van de beleidsregel door de Nza alvast een voorschot aanvragen op de compensatie.

Als u eerder gedeclareerd heeft bij ons zorgkantoor, kunt u hiervoor bij ons een aanvraag doen via declaratiesWlz@zorgenzekerheid.nl .
Het voorschot heeft betrekking op de periode maart, april en mei 2020. Wij zullen het baseren op de uitgekeerde productie tussen oktober 2018 en september 2019. Wij berichten u over de toekenning en de hoogte van het bedrag met inachtneming van een drempelwaarde van 2000 euro. Vervolgens doen wij een betalingsverzoek aan het CAK, vergelijkbaar met het normale berichtenverkeer. Wij doen ons uiterste best om de verzoeken vóór het einde van de maand te verwerken zodat het CAK in juli de uitbetaling kan doen. Begin 2021 zal het definitieve compensatiebedrag worden berekend.

Meer informatie kunt u hier vinden.

--

Als u tandheelkundige zorg levert in een Wlz-zorginstelling in de regio Zuid-Holland Noord of Amstelland en de Meerlanden, dan declareert u deze zorg bij ons.

Tariefbeleid 2020

Wij hanteren per 1 januari 2020 de volgende, door de NZa vastgestelde, tarieven:

U25

Tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling (tijdtarief per vijf minuten)

€ 13,28

U35

Tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder (tijdtarief per vijf minuten). Een vereiste hiervoor is dat de zorgverlener minimaal 4 halve dagen per week in de praktijk werkzaam is.

€ 15,32

Onder aan deze pagina vindt u de NZa beleidsregel waarin deze tarieven zijn opgenomen.

Eerder vastgestelde tariefdifferentiaties komen hiermee te vervallen. Mocht u vragen hebben over welk tarief voor u van toepassing is, neemt u dan contact op via declaratieWLZ@zorgenzekerheid.nl.

Het zorgkantoor behoudt het recht om afwijkende prijsafspraken te maken met individuele mondzorgprofessionals.

Tariefbeleid 2019

U25

Tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling (tijdtarief per vijf minuten)

€ 13,05

U35

Tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder (tijdtarief per vijf minuten)

€ 15,06

Belangrijke documenten mondzorg Wlz

De belangrijkste documenten met aanvullende informatie over Mondzorg Wlz kunt u hieronder downloaden of kunt u raadplegen bij onderstaande links. 

Zie voor de prestatie en tariefbeschikking (Nza) de website van Overheid.

Zie voor hulptabel (Vektis) de website van Vektis.