Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Woont u in één van deze onderstaande gemeenten, dan kunt u terecht bij Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Kaart van werkgebied Zorgkantoor zorg en zekerheid

Mondzorg

Bent u op zoek naar het tariefbeleid mondzorg? Wilt u weten hoe u tandheelkundige zorg in de Wlz kunt declareren? Hier vindt u alle informatie.

Als u tandheelkundige zorg levert aan een cliënt die verblijft in een Wlz-zorginstelling in de regio Zuid-Holland Noord of Amstelland en de Meerlanden, dan declareert u deze zorg bij ons. Let wel, u kunt alleen voor cliënten met verblijf inclusief behandeling tandheelkundige zorg via de Wlz declareren. Dit kunt u controleren via de Wlz raadpleegfunctie van VECOZO. Declaraties kunnen digitaal ingediend worden via VECOZO. Hiervoor dient u een geldig certificaat te hebben dat u kunt aanvragen bij VECOZO. 

Tariefbeleid 2022

Wij hanteren per 1 januari 2022 de volgende, door de NZa vastgestelde, tarieven:

U25

Tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling (tijdtarief per vijf minuten)

€ 13,86

U35

Tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder (tijdtarief per vijf minuten). 

€ 15,98

Tariefbeleid 2021

U25

Tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling (tijdtarief per vijf minuten)

€ 13,73

U35

Tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder (tijdtarief per vijf minuten). Een vereiste hiervoor is dat de zorgverlener minimaal 4 halve dagen per week in de praktijk werkzaam is.

€ 15,84

 

Onder aan deze pagina vindt u de NZa beleidsregel waarin deze tarieven zijn opgenomen. Eerder vastgestelde tariefdifferentiaties komen hiermee te vervallen. Mocht u vragen hebben over welk tarief voor u van toepassing is, neemt u dan contact op via declaratieswlz@zorgenzekerheid.nl.

Het zorgkantoor behoudt het recht om afwijkende prijsafspraken te maken met individuele mondzorgprofessionals.

Belangrijke documenten mondzorg Wlz

De belangrijkste documenten met aanvullende informatie over Mondzorg Wlz kunt u hieronder downloaden of kunt u raadplegen via onderstaande links. 

De prestatie en tariefsbeschikking vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).

De nieuwste versie van de hulptabel, de controleregels en de invulinstructie voor mondzorgdeclaraties kunt u vinden op de website van Vektis