Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Afdeling Klantondersteuning is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Mondzorg

Bent u op zoek naar het tariefbeleid mondzorg 2021? Wilt u weten hoe u tandheelkundige zorg in de Wlz kunt declareren?

Als u tandheelkundige zorg levert aan een cliënt die verblijft in een Wlz-zorginstelling in de regio Zuid-Holland Noord of Amstelland en de Meerlanden, dan declareert u deze zorg bij ons. Let wel, u kunt alleen voor cliënten met verblijf inclusief behandeling tandheelkundige zorg via de Wlz declareren. Dit kunt u controleren via de Wlz raadpleegfunctie van VECOZO. Declaraties kunnen digitaal ingediend worden via VECOZO. Hiervoor dient u een geldig certificaat te hebben dat u kunt aanvragen bij VECOZO. 

Vanaf 1 juli 2021: wijzigingen mondzorgcontroles

De zorgkantoren hebben in 2020 de controleset en de hulptabellen, die horen bij standaard MZ301 (declaratie mondzorg), geüpdatet. Deze update heeft onder meer geleid tot overzichtelijkere hulptabellen. Ook zijn de controles en hulptabellen inhoudelijk aangepast, zodat ze beter aansluiten op de beleidsregels van de NZa. De laatste versie van de controleset en de hulptabellen zijn op 17 december 2020 gepubliceerd op de website van Vektis. Softwareleveranciers kunnen, als zij zelf controles inbouwen, gebruik maken van de nieuwe tabellen. Het zorgkantoor neemt de aangepaste controles en hulptabellen op 1 juli 2021 in gebruik.

Wat verandert er voor u als mondzorgaanbieder?

Declareert u volgens de beleidsregels van de NZa, dan verandert er voor u niets. De declaratiestandaard MZ301 is namelijk ongewijzigd gebleven. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan kunt u deze stellen via declaratieswlz@zorgenzekerheid.nl.

Tariefbeleid 2021

Wij hanteren per 1 januari 2021 de volgende, door de NZa vastgestelde, tarieven:

U25

Tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling (tijdtarief per vijf minuten)

€ 13,73

U35

Tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder (tijdtarief per vijf minuten). Een vereiste hiervoor is dat de zorgverlener minimaal 4 halve dagen per week in de praktijk werkzaam is.

€ 15,84

Onder aan deze pagina vindt u de NZa beleidsregel waarin deze tarieven zijn opgenomen. Eerder vastgestelde tariefdifferentiaties komen hiermee te vervallen. Mocht u vragen hebben over welk tarief voor u van toepassing is, neemt u dan contact op via declaratieswlz@zorgenzekerheid.nl.

Het zorgkantoor behoudt het recht om afwijkende prijsafspraken te maken met individuele mondzorgprofessionals.

Tariefbeleid 2020

U25

Tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling (tijdtarief per vijf minuten)

€ 13,28

U35

Tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder (tijdtarief per vijf minuten)

€ 15,32

 

 

Belangrijke documenten mondzorg Wlz

De belangrijkste documenten met aanvullende informatie over Mondzorg Wlz kunt u hieronder downloaden of kunt u raadplegen via onderstaande links. 

Zie voor de prestatie en tariefbeschikking (Nza) de website van Overheid.

Zie voor hulptabel (Vektis) de website van Vektis.