Het zorgkantoorIedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van jeugd en volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
- Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
- Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
- Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
- Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
- Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
is verantwoordelijk voor de WlzDe wet waarin vanaf 1 januari 2015 de regels rondom de langdurige zorg wordt geregeld. -zorg voor alle verzekerden in de regio. Wanneer u ervoor kiest om uw zorg zelf te regelen, kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) bij het zorgkantoor aanvragen. Wij regelen uw pgb-toegang, de administratie van uw pgb en we voeren toetsingen uit.

Lees meer over het persoonsgebonden budget.