Is er sprake van een wachtlijst?

U wilt zorg met verblijf maar de zorginstelling heeft een wachtlijst? 

U hebt met uw Wlz-indicatie recht op zorg met verblijf. Dat is helaas niet altijd mogelijk bij de zorgverlener van uw voorkeur. Als een andere zorgaanbieder ook aansluit bij uw zorgvraag en geen wachtlijst heeft, kunt u doorverwezen worden naar een andere zorginstelling.

Verschillende soorten wachtlijsten

Het uitgangspunt van de Wlz is om de zorg zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij uw wensen. Daarom zijn er afhankelijk van uw gezondheidssituatie verschillende mogelijkheden in het geval van wachtlijsten bij uw voorkeursaanbieder.

Urgent Plaatsen: u moet binnen enkele dagen of weken worden opgenomen

Is de noodzaak tot opname zo groot dat u niet kunt wachten tot uw voorkeursaanbieder plek heeft? Dan krijgt u op de wachtlijst de status ‘Urgent Plaatsen'. In dit geval moet uw opname binnen een dag, enkele dagen of enkele weken geregeld zijn. De termijn verschilt per zorgsector.

Uw voorkeursaanbieder zoekt, eventueel in samenwerking met het zorgkantoor, naar een passende opnameplek voor u. Deze plek kan dicht bij huis zijn, maar ook verder weg. Uiteraard wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Als u een aangeboden plek weigert, worden de gevolgen hiervan met u besproken door zorgaanbieder of zorgkantoor.  Als u bent opgenomen op een plaats die niet uw voorkeur had, houdt u het recht om te wachten op een plek bij uw voorkeursaanbieder.

Actief Plaatsen: u moet binnen enkele weken of maanden worden opgenomen

Is de noodzaak tot opname zo groot dat u niet kunt wachten tot uw voorkeursaanbieder plek heeft? Dan krijgt u op de wachtlijst de status ‘Actief Plaatsen'. In dit geval moet uw opname binnen een vastgestelde termijn geregeld zijn. De termijn verschilt per zorgsector.

Uw voorkeursaanbieder zoekt, eventueel in samenwerking met het zorgkantoor, naar een passende opnameplek voor u. Deze plek kan dicht bij huis zijn, maar ook verder weg. Uiteraard wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Als u een aangeboden plek weigert, verandert uw wachtstatus in ‘Wacht op voorkeur’.  Als u bent opgenomen op een plaats die niet uw voorkeur had, houdt u het recht om te wachten op een plek bij uw voorkeursaanbieder.

Wacht op voorkeur: u wacht op uw voorkeursinstelling 

Als u voorkeur hebt voor het wonen bij een bepaalde instelling en deze heeft een wachtlijst, dan kunt u ervoor kiezen om te wachten. In dit geval krijgt u op de wachtlijst de status ‘Wacht op voorkeur’. U wacht dan tot uw voorkeursaanbieder een plek voor u vrij heeft. Als u een aangeboden plek weigert, verandert uw wachtstatus in ‘Wacht uit voorzorg’.

Terwijl u wacht kunt u al wel zorg ontvangen, bijvoorbeeld thuiszorg of dagbesteding. Dit heet overbruggingszorg. Deze overbruggingszorg regelt uw voorkeursaanbieder voor u. Lees hier meer over overbruggingszorg.

Wacht uit voorzorg: u wilt nog niet opgenomen worden

Wilt u nog niet direct opgenomen worden, maar hebt u wel een zorgaanbieder op het oog waarbij u in de toekomst zou willen wonen? Dan kunt u kiezen voor de status 'Wacht uit voorzorg’. De zorgaanbieder van voorkeur is hiermee dossierhouder en verantwoordelijk voor het regelen van uw zorg, zogenaamde overbruggingszorg. Deze zorg ontvangt u thuis en/of in de vorm van dagbesteding. Besluit u om wel opgenomen te worden? Dan laat u dat weten aan uw dossierhouder. Uw wachtstatus wordt  dan aangepast naar een wachtstatus die beter bij uw zorgbehoefte past. Welke wachtstatus van toepassing is, hangt af van uw wensen of gezondheidssituatie.

Is zorg in een instelling iets voor mij?

Heeft u de voorkeur tot Zorg Thuis of Zorg in een Instelling? Welke wensen heeft u om uw zorg te ontvangen? Raadpleeg onze keuzehulp om u te helpen de juiste keus te maken. 

Weet u al welke zorg u nodig heeft, maar wilt u weten bij welke instellingen u terecht kunt? Ga dan direct naar onze zorgzoeker. Hier vindt u een overzicht van zorgaanbieders die Zorg in een Instelling kunnen leveren, wat overeenkomt met uw keuzes. Hierbij kunt u denken aan locatie, welke zorg er wordt geleverd en welke activiteiten er worden aangeboden.