Amstelland en de Meerlanden komt met regiovisie op de ouderenzorg

Publicatiedatum 13.07.2022

‘Positief Gezond oud worden is voor iedereen anders’

Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid en bestuurders van zes ouderenzorgorganisaties (AmstelringBrentano AmstelveenZonnehuisgroep AmstellandZorgcentrum AelsmeerZorgcentra MeerlandenPCSOH en Sigra) hebben een gezamenlijke Regiovisie op de ouderenzorg: ‘Positief Gezond oud worden is voor iedereen anders’ ondertekend.

“Onze gezamenlijke ambitie is dat iedereen in de toekomst kwalitatief goede ouderenzorg krijgt”, zegt Susanne Rutten van Zorg en Zekerheid. “Uitgangspunt daarbij is dat iedere unieke oudere en zijn unieke omgeving leidend moet zijn in de manier waarop zorg en ondersteuning wordt ingezet.”

Daarvoor is een beweging nodig die leidt tot nieuwe woonzorgvormen, meer passende zorg en ondersteuning en een zorgzame samenleving. Dat is een brede maatschappelijke opgave. In een gezamenlijk inspiratiedocument delen de ouderenzorgorganisaties en het zorgkantoor hun gezamenlijke visie daarop en de rol van netwerkpartner die zij voor zichzelf zien. Lees welke stappen ze gaan zetten om hun doelen te behalen en op welke manier technologie, digitalisering en regionaal werkgeverschap daarbij een rol spelen.

De regiovisie is het startpunt op weg naar ouderenzorg die het mogelijk maakt om Positief Gezond oud te worden in Amstelland en de Meerlanden.

Meer informatie

  • Het nieuwsbericht over de ondertekening van de Regiovisie en de regiovisie zelf zijn op de Sigra site te vinden.