Inkoopbeleid 2024

Op deze pagina vindt u alle informatie over de zorginkoop Wlz 2024-2026 voor de regio Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden.

 

Nota van wijziging

Hieronder treft u het document Nota van wijziging.

Op deze pagina vindt u de landelijke visie (Visie op duurzame toegang tot langdurige zorg) en het regionale visiedocument (Onze visie op de regio - samen op weg naar de toekomst). Daarnaast vindt u hier de documenten voor de zorginkoop Wlz 2024-2026. 

Visie

Hieronder treft u de landelijke en regionale visiedocumenten 2024-2026.

Regionaal inkoopdocument 2024-2026

Hieronder treft u het regionaal inkoopdocument 2024-2026. De bijlagen vindt u verderop op deze pagina.

Bijlagen 7 juli 2023

Hieronder treft u de bijlagen van het inkoopdocument 2024-2026 met de datum 7 juli 2023.

Bijlagen 1 juni 2023

Hieronder treft u de bijlagen van het inkoopdocument 2024-2026. 

Overige documenten

Hieronder treft u de overige relevante documenten.