Palliatief terminale zorg

Wat is palliatief terminale zorg (PTZ)? Wat zijn de mogelijkheden? En hoe vraagt u dit aan? U leest het op deze pagina.

Wat is PTZ?

PTZ is de zorg in de laatste levensfase, als de levensverwachting korter is dan drie maanden. De toeslag is bedoeld voor mensen in de laatste levensfase die door een zwaardere zorgbehoefte niet uitkomen met de zorg die vergoed wordt binnen het zorgprofiel. Met het persoonsgebonden budget (pgb) is het volledig inkopen van 24-uurs zorg in de thuissituatie niet mogelijk.

De client vraagt het extra budget aan met een aanvraagformulier PTZ, een dag-/weekschema en een terminaalverklaring bij het zorgkantoor. De beschikking is maximaal 1 jaar geldig.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor PTZ gelden de volgende voorwaarden;

  • Er is sprake van een zwaardere zorgbehoefte vanwege extra zorg in de laatste levensfase;
  • U beschikt over een verklaring van uw behandelend arts die vast heeft gesteld dat u in de laatste levensfase zit;
  • De ophoging is niet bedoeld voor het verhogen van bestaande uurlonen.

Hoe vraagt u PTZ aan?

Download het aanvraagformulier PTZ en het dag-/weekschema, wat onder aan de pagina staat vermeld. Als u liever het aanvraagformulier en het schema per post ontvangt, stuur dan een e-mail naar klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl. Vermeld in deze e-mail uw naam en uw relatienummer. Als u als vertegenwoordiger namens de budgethouder PTZ wil aanvragen, vermeld dan de naam van de budgethouder en zijn of haar relatienummer.

Stuur dit aanvraagformulier met het dag-/weekschema en de terminaalverklaring van de arts op naar klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl. U kunt het ook per post opsturen naar:

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
T.a.v. afdeling klantondersteuning Wlz
Postbus 400
2300  AK LEIDEN

Ondertekening 

Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier ondertekent. Hebt u een wettelijk vertegenwoordiger of een gewaarborgde hulp? Dan ondertekent deze persoon namens u.

Hoe kom ik aan een terminaliteitsverklaring?

Een terminaliteitsverklaring wordt afgegeven door uw huisarts of behandelend arts als zij verwachten dat uw levensverwachting korter is dan 3 maanden. U kunt deze terminaliteitsverklaring bij uw huisarts of behandelend arts opvragen.

PTZ en verblijf wooninitiatief

Bij een PTZ aanvraag voor de zorg in een wooninitiatief VV, nemen we in de beoordeling het kwaliteitskader verpleeghuiszorg mee.