Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Afdeling pgb is tijdelijk van 08:30 tot 16:00 uur bereikbaar.

Adres

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Haagse Schouwweg 12
2332 KG Leiden

Route via Google Maps

Wij staan voor u klaar

Thumbnail Safoera

Safoera

Klantadviseur

Thumbnail Karin

Karin

Klantadviseur

Thumbnail Lieneke

Lieneke

Klantadviseur

Thumbnail Rina

Rina

Klantadviseur

Thumbnail Wout

Wout

Klantadviseur

Thumbnail Fenna

Fenna

Klantadviseur

Palliatief terminale zorg

Wat is palliatief terminale zorg? Wat zijn de mogelijkheden? En hoe vraagt u dit aan? U leest het op deze pagina.

Wat is palliatief terminale zorg?

Palliatief terminale zorg (PTZ) is de zorg in de laatste levensfase. PTZ is vaak niet gericht op herstel, maar  op de behandeling van onder andere pijn, benauwdheid en angst. Het doel is om de kwaliteit van leven tot op het laatst zo goed mogelijk te houden. De wensen van de client en zijn of haar naasten zijn hierin leidend.

Wat zijn de mogelijkheden?

Palliatieve zorg kan in een zorginstelling worden geboden of thuis, zoals in uw eigen huis, een wooninitiatief of een hospice. Als u nog thuis woont en u heeft palliatief terminale zorg nodig dan kunt u dit inkopen via pgb of ontvangen via zorg in natura (ZIN) (bij een gecontracteerde aanbieder). Als het nodig is kan pgb en ZIN ook worden gecombineerd. Met een combinatie wordt bedoeld dat een gedeelte van de zorg via pgb wordt geboden en een gedeelte van de zorg via een gecontracteerde zorgaanbieder wordt geboden.

Als u palliatief terminale zorg wilt inkopen via uw pgb leest u onder ‘Hoe vraagt u PTZ aan?’ hoe u dat kunt aanvragen. Mocht uw gecontracteerde aanbieder extra budget nodig hebben om palliatief terminale zorg te leveren dan kunnen zij dat rechtstreeks aanvragen bij het zorgkantoor. Daar hoeft u niets voor te doen.

Hoe vraagt u PTZ aan?

U dient eerst het huidige pgb budget op te maken. Als uw pgb niet genoeg is om de extra zorg te betalen die bij de laatste fase van uw leven komt kijken, dan kunt u extra budget aanvragen bij het zorgkantoor.
Dit doet u door het aanvraagformulier ‘Extra budget Palliatief Terminale zorg & Budgetplan PTZ’ in te vullen en samen met de terminaliteitsverklaring naar ons op te sturen. Op het aanvraagformulier geeft u aan welke zorg er nodig is en wat deze zorg kost.

Ondertekening 

Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier ondertekent. Hebt u een wettelijk vertegenwoordiger of een gewaarborgde hulp? Dan ondertekent deze persoon namens u.

Hoe kom ik aan een terminaliteitsverklaring?

Een terminaliteitsverklaring wordt afgegeven door uw huisarts of behandelend arts als zij verwachten dat uw levensverwachting korter is dan 3 maanden. U kunt deze terminaliteitsverklaring bij uw huisarts of behandelend arts opvragen.

Hoe stuur ik het op?

Stuur het aanvraagformulier Extra budget Palliatief Terminale zorg & Budgetplan PTZ samen met de terminaliteitsverklaring op naar:

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
T.a.v. afdeling klantondersteuning Wlz
Postbus 400
2300  AK LEIDEN

Of scan het ingevulde formulier in en stuur per e-mail naar klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl

Beoordeling en toekenning PTZ

Wij streven ernaar uw aanvraag PTZ zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 6 weken te beoordelen. Mogelijk neemt een casemanager van het zorgkantoor contact met u op als zij aanvullende vragen hebben. Bij akkoord kan de aanvraag voor maximaal één jaar worden toegekend. Als er PTZ wordt toegekend dat ontvangt u een nieuwe toekenningsbeschikking.

Wijziging zorgovereenkomst(en), zorgovereenkomst(en) en zorgbeschrijvingen

Als uw zorgverleners meer gaan werken, vergeet dan niet om een wijzigingsformulier naar het zorgkantoor te sturen, waarin u de nieuwe contractuele afspraken met uw zorgverlener vastlegt. Het wijzigingsformulier download u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Wanneer de zorgverlener veel meer zorg of andere zorg (extra) gaat leveren, stuur dan ook een nieuwe zorgbeschrijving mee. Bij nieuwe zorgverleners dient u een nieuwe zorgovereenkomst en zorgbeschrijving op te sturen. De model zorgovereenkomst download u op de website van de SVB.

Let op dat u bij het opstellen van de nieuwe afspraken met uw zorgverlener rekening houdt met de wet en regelgeving voor het maximaal aan uren per week.

Stuur een kopie van de (wijziging) zorgovereenkomst(en) en indien nodig ook van de zorgbeschrijving naar zorgkantoor Zorg en Zekerheid.

Meer informatie over PTZ

Heeft u vragen over de PTZ-regeling? Neem dan gerust contact op met ons op. U kunt ons op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur telefonisch bereiken via telefoonnummer 071-582 58 88, optie 1, of een e-mail sturen naar: klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl.