Extra Kosten Thuis

Wilt u weten wat Extra Kosten Thuis (EKT) is, wat de voorwaarden zijn en hoe u het kunt aanvragen? U leest het hier.

Wat is EKT?

Extra Kosten Thuis (EKT) is een toeslag die bedoeld is voor mensen die langer thuis willen blijven wonen, maar niet meer uitkomen met de zorg die vergoed wordt binnen het zorgprofiel.

Het extra budget gebruikt u voor persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding, begeleiding in groepsverband en eventueel vervoer/of huishoudelijke hulp. U kunt maximaal 25% extra budget aanvragen bovenop het budget dat bij uw zorgprofiel hoort.

Hoe vraagt u EKT aan?

Download het aanvraagformulier EKT, wat onder aan de pagina staat vermeld. Als u liever het aanvraagformulier per post ontvangt, stuur dan een e-mail naar klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl. Vermeld in deze e-mail uw naam en uw relatienummer. Als u als vertegenwoordiger namens de budgethouder EKT wil aanvragen, vermeld dan de naam van de budgethouder en zijn of haar relatienummer.

Stuur dit aanvraagformulier met uw budgetplan (bijlage 1 van het aanvraagformulier) op naar:

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
T.a.v. afdeling klantondersteuning Wlz
Postbus 400
2300  AK
LEIDEN

Of scan het ingevulde formulier in en e-mail het naar klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl

Voorwaarden voor EKT

U ontvangt alleen extra budget als u met uw huidige budget niet uitkomt. Er dient dus sprake te zijn van een (dreigend) tekort. Daarbij is het belangrijk dat u veilig en verantwoord thuis kunt blijven wonen. Het zorgkantoor beoordeelt uw aanvraag zorginhoudelijk. Dit betekent dat er wordt gekeken of de zorg die u thuis ontvangt en extra wilt inzetten, verantwoord is.

Budgetplan

Bij het aanvraagformulier zit een budgetplan. Hiermee geeft u bij ons aan waarom u extra budget nodig hebt. U vult eerst uw huidige besteding van het budget in. In de onderste kolom geeft u aan welke extra zorg u zou willen inzetten. Hier vult u in welke zorgverleners meer zorg gaan geven. Dit kunnen huidige of nieuwe zorgverleners zijn. Per zorgverlener rekent u uit hoeveel budget u extra nodig heeft per week. Het totaalbedrag is het budget dat u aanvraagt bij het zorgkantoor.

In de ruimte daaronder geeft u een toelichting waarom u extra zorg nodig hebt. Vul bij de gewenste ingangsdatum een datum in die niet in het verleden ligt. Het zorgkantoor verwerkt geen EKT met terugwerkende kracht. Wanneer u een combinatie van pgb heeft met zorg in natura (mpt), vul dan ook een mpt weekbedrag in als u dat weet. Heeft u alleen een pgb, dan hoeft u deze vraag niet in te vullen.

Ondertekening

Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier ondertekent. Hebt u een wettelijk vertegenwoordiger of een gewaarborgde hulp? Dan ondertekent deze persoon namens u.

Wijziging zorgovereenkomst(en), zorgovereenkomst(en) en zorgbeschrijvingen

Als uw zorgverleners meer gaan werken, vergeet dan niet om een wijzigingsformulier naar het zorgkantoor te sturen, waarin u de nieuwe contractuele afspraken met uw zorgverlener vastlegt. Het wijzigingsformulier download u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Wanneer de zorgverlener veel meer zorg of andere zorg (extra) gaat leveren, stuur dan ook een nieuwe zorgbeschrijving mee. Bij nieuwe zorgverleners dient u een nieuwe zorgovereenkomst en zorgbeschrijving op te sturen. De model zorgovereenkomst download u op de website van de SVB.

Stuur een kopie van de (wijziging) zorgovereenkomst(en) en indien nodig ook van de zorgbeschrijving naar:

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
T.a.v. afdeling klantondersteuning Wlz
Postbus 400
2300  AK
LEIDEN

Of scan het in en e-mail het naar klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl.

Meer informatie over de EKT-regeling

Heeft u vragen over de EKT-regeling en wilt u weten of u daarvoor in aanmerking komt? Of heeft u vragen over het invullen van dit aanvraagformulier? Neem dan gerust contact op met ons op. U kunt ons op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur telefonisch bereiken via telefoonnummer 071-582 58 88, optie 1, of een e-mail sturen naar: klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl.