Gespecialiseerde verpleging

Heeft u op voorschrift van een medisch specialist Gespecialiseerde Verpleging (GVP) nodig en komt u daardoor niet uit met uw persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u extra budget bij ons aanvragen. Op deze pagina leest u hoe u dit aanvraagt.

Wat is GVP?

GVP is verpleging die wordt voorgeschreven door een medisch-specialist. Een andere naam voor GVP is ziekenhuis verplaatste zorg.

Let op

Het extra budget is alleen mogelijk voor gespecialiseerde verpleging op voorschrift van de medisch specialist, niet voor andere vormen van verpleging.

Hoe vraagt u GVP aan?

  • U krijgt vanuit het ziekenhuis een overdrachtsformulier waarin staat welke gespecialiseerde verpleging de medisch specialist voorgeschreven heeft en voor hoelang dat is.
  • Vul zelf het aanvraagformulier Gespecialiseerde Verpleging in.
  • U stuurt dit overdrachtsformulier samen met het aanvraagformulier Gespecialiseerde Verpleging naar ons op. Ons adres is:

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
T.a.v. afdeling klantondersteuning Wlz
Postbus 400
2300 AK LEIDEN

Of u scant het overdrachtsformulier en het aanvraagformulier GVP in en u e-mailt het naar klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl

  • Na de verwerking van het overdrachtsformulier en het aanvraagformulier GVP ontvangt u van ons een nieuwe toekenningsbeschikking. Mogelijk nemen wij eerst contact op met de budgethouder of de vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp van de budgethouder.
  • Het budget wordt voor 3 maanden toegekend en kan verlengd worden na herbevestiging door de medisch specialist.
  • U kunt het budget ook nog aanvragen als aan het einde van de periode dat de gespecialiseerde verpleging nodig is, blijkt dat uw reguliere budget te krap is voor de gespecialiseerde verpleging.

U kunt de GVP natuurlijk ook als zorg in natura afnemen, als u dat wilt. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken via 071-582 58 88, of stuur een e-mail naar klantadvies.wlz@zorgenzekerheid.nl.